Psikolojik Danışman Alaaddin Debgici
psikoaktuel@hotmail.com

Alaaddin DEBGİCİ
www.psikoaktuel.com
0505 263 41 93

Ankara Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. 

Mezun olduktan sonra 
Doç.Dr. Gülnur Beyazıd Işıker’in Semboller ile Psikodrama, Prof.Dr.Nilüfer Voltan Acar’ın Geştalt Terapi 
Avrupa ve Ortadoğu Hipnoz Enstitüsünden Hipnoz ve EFT
ODTU'den Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapisi
DBE'nin kurucusu Emre Konuk’tan Stratejik Aile Terapisi
Prof.Dr.Ayşen Baykara’dan Çocuk&Ergen Ruhsağlığında Psikoterapötik Yaklaşımlar
Pozitif Psikoterapi Enstitüsü eğitmeni Dr.Phil.Thomas Kornbichler’den Pozitif Aile Terapisi 
Klinik Psikolog Şeniz Pamuk’tan Oyun Terapisi 
eğitimlerini tamamladı. 
 
Ayrıca İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı Deniz Altınay liderliğinde yürütülen Psikodrama Yaşantı Grubu’na katıldı.
 
Çeşitli kongre ve sempozyumlarda katıldığı workshop ve paneller;
 • Prof.Dr.Tommie Ronen; “Çocuğa Yönelik Terapiler”
 • Doç.Dr.Hakan Türkçapar; “Bilişsel Terapiler”
 • Emre Konuk; “Çeşitli Yönleriyle Çift Terapileri”
 • Prof.Dr.M.Zihni Sungur; “Çift Terapisinde Tedaviyi Çiftin Gereksinimlerine Göre Uyarlama”
 • Michael Rosenbaum;“Training People To Be Happy” 
 • Doç.Dr. Selçuk Aslan; “Sınav Kaygısıyla Baş Etmede Kognitif Davranış Terapileri”
 • Nur Velidedeoğlu Kavuncu; “Cinsel Sorunların Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım”
 • Richard Titchen; “Dynamic Executive/Life Coaching” 
 • Prof.Dr.Üstün Dökmen; “Paradigma Kaç Para Eder” 
 • Prof.Dr.Adriana Baban; “Counseling For Health Promotion School Students” 
 • Doç.Dr.Azmi Varan; “Prensler, Prensesler ve Kurbağalar; Çocukluk Yaşantılarının Yaşam Üzerine Etkileri”
 • Prof.Dr.Oya Ersever; “Kriz ve Krize Müdahale”
 • Prof.Dr. Dean Owen; Positive Counseling 
 • Prof.Dr.Andreea Szilagyi; “The GCDF (Golabal Career Development Facilitator)
 • Doç.Dr.Işıl Gürşimşek; “Okul Öncesi Çağda Aile Rehberliği”

Kitapları

 

 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük