Pedagog Öznur Simav
pedagogoznur@gmail.com

Adres: Bayar cad. Hikmet apt. 67/4 Kozyatağı

Facebook Sayfası için tıklayınız

12 yaşından başlayarak, çocuk gelişimi ve eğitimi okudu. Mesleğine erken yaşlarda eğilim duyarak, lise eğitiminde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi meslek dalını seçti. Kazandığı Ankara Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümüne iyi hal ve davranışları nedeniyle referans verilerek yerleşti. Yüksek başarısı nedeniyle yatılı okudu. Bitirme tezini ‘’Okullarda Çocuklara Cinsel Eğitim Verilmeli mi?’’ üzerine yaptı. Tam puan alarak, üniversite kütüphanesine alınması uygun görüldü. Pedagojik formasyona sahiptir. Meslek liseleri ve anaokullarında staj yaptı. 

 
Mezun olduktan sonra devletin meslek liselerinde 
 • -gelişim alanları
 • -diksiyon
 • -drama
 • - çocuk gelişimi ve eğitimi
 • - çocuk ruh sağlığı
 • -oyun
 • -çocuk edebiyatı
 • - beslenme
 • - çocuk müziği
 • - iletişim 
 • -aile ilişkileri
 • -sağlık bilgisi
 • -ilkyardım
 • -işletme bilgisi
 • -girişimcilik
 • -özel eğitim
 • -yaratıcı çocuk faaliyetleri ve eğitici araç yapımı
 • -oyuncak yapımı
 • -anaokullarında uygulama
 • -çocuk giyimi 
 • -uygulama semineri
 • -anaokullarında plan ve program hazırlama
 • -araştırma teknikleri
 • -okulöncesi eğitimi
 • -meslek gelişimi derslerini okuttu. 
 
Okulların tüm birimlerinde ve etkinliklerinde görev aldı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaptı. Öğrenci kulüp çalışmalarından sorumlu oldu. Hafta sonlarında açık liselerde çocuk gelişimi ve eğitimi tüm alan derslerini okuttu. Meslek liseleri özel sektör ilişkilerini koordinatör olarak sürdürdü.
 
5 yıl anaokulu yöneticiliği yaparak okulöncesi yaş grubu ile iletişim halinde çocuk ve ailelerin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarında deneyim edindi. Bölüm şefi olarak çalıştı. Anne-babalara eğitim, çocuk-aile ruh sağlığı seminerleri verdi. Öğretmenlere hizmet içi eğitim seminerleri verdi. Teşekkürle taltif edildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığının okullara anaokulu öğretmeni, usta öğretici yetiştirme seminerlerini hazırladı, sundu, ölçme değerlendirme işlemlerinde görev aldı. Kendisi de mesleki seminerlere katılmış, çocuk, ergen psikolojisi, eğitimi alanında yenilikleri takip etmiştir.Yetiştirip, eğittiği pek çok anaokulu öğretmeni yurdun değişik yerlerinde görev yapmaktadır. 
Sayısız öğrenci, veli, anne- baba, aile tanımış, psikolojik ve sosyal yapıları ile ilgilenmiş, sorunlarına çözüm bulma çalışmaları yapmıştır. Yatılı okulda belletici öğretmenlik yaparak ders çalışma sistemleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmuştur. 2008 yılından başlayarak, oznurunbahcesi.wordpress.com blog yazarlığını sürdürmekte, gazete, dergi ve internet sitelerine makaleler yazmaktadır. 
 
2010 yılında ÖZNUR SİMAV ÇOCUK VE AİLE DANIŞMANLIĞI şirketini kurarak derin bilgi, deneyim ve gözlemlerini paylaşmakta, her geçen gün bunlara yenilerini kazandırmaktadır. ‘’Öğrenme ve eğitim yaşamın sonuna kadar devam eder’’ ilkesi ile mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük