Uzmanlarımız

Art Terapist Çetin Özbey( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Çocuklarda Saldırganlık

Neler Yapılabilir?
Saldırganlık sosyallik duygusuyla doğrudan ilişkilidir. Sosyal yeterliliğe sahip olan çocukta saldırgan davranışlar gözlenemez. Bu nedenle çocuk yaşama başladığı ilk aylardan itibaren sosyallik duygusuyla donatılmaya başlanılmalıdır. Saldırgan bir kişilik geliştiren çocuk, sosyal yaşama uyum sağlamaya başladıkça saldırganlık dürtülerinde azalma görülür. Özellikle iki yaşından sonra çocuk, içgüdüsel olarak çevresiyle bir savaş içine girer ve birçok konuda inatla direnmeye çalışır; isteklerini ya özgürce yapma eğiliminde olur ya da isteklerini zorla kabul ettirmeye çabalar.

inatçılık, karşı gelme, öfke nöbetleri, saldırganlık vb. davranışlar 2-5 yaşları arasında yoğun olduğu için bu sürece "direnme çağı" adı verilir. Bu dönemde çocuğa karşı tutarlı ve yapıcı bir tutumla yaklaşılmalıdır. Sert ve ağır cezalar, çocukta saldırganlık, karşı gelme vb. özelliklerin kişiliğinde yer edinmesine neden olur. Anne baba çocuğa iyi bir model olursa ve düzenli bir aile ortamı oluşturulursa, saldırganlık gibi olumsuz davranışlar görülmez.

Saldırgan davranışlar gösteren çocuklar için aşağıdaki öneriler uygulanırsa, kısa sürede iyiye doğru bir seyir görülebilir.

 • Saldırgan davranışlardan önce öfke birikmesi olur. Eğer çocuğa öfkesini doğru biçimde başka bir yöne aktarılması öğretilirse, saldıranlık  ortadan kalkar. Bağırmak, küfürler savurmak,vurmak öfkenin zararlı bir biçimde dışarıya akıtılmasıdır. Çocuğun öfkeli olduğu durumlarda, saldırganlık yerine öfkelenmesine yol  açan   nedenler  üzerinde  birileriyle konuşması sağlanmalıdır.  Bunu öncellikle anne baba yapmalıdır.  Çocuğun  öfkelendiği  görüldüğünde, zaman  kaybetmeden   çocuğun   öfke   duymasına yol açan etkenler üzerinde çocukla konuşulmalıdır. Çocukla karşılıklı konuşma sürecinde etkili dinleme çok önemlidir. Çocuğa öğüt verme yerine, çocuğun o anki duyguları açığa çıkarılmalıdır. Anne babanın olmadığı ortamlarda, çocuğun öfkeyle ilgili duygularını arkadaşlarıyla paylaşması gerektiği öğretilmelidir. Eğer arkadaşlarıyla da konuşma olanağı yoksa, duygularını resim yaparak ortaya koymalıdır.
 • Saldırganlığa yol açan duyguların dağıtılmasında koşmak, zıplamak, yumruklarını sıkmak, top oynamak vb. etkinlikler oldukça etkilidir.
 • Bazı çocuklar özenti sonucu saldırgan olmayı öğrenirler. Bu çocuklarla saldırganlığın sonradan ortaya çıkan zararları hakkında konuşulmalıdır.
 • Aile ortamında çocuk aşırı kısıtlanmamalı ve her davranışına sınırlar getirilmemelidir. Çocuğun yapmaması gereken davranışlar belirli ve belli sayıda olmalıdır. Her davranışın yasak olduğu bir ortamda çocuğun saldırganlaşması olağan bir durumdur.
 • Anne baba kavgaları çocuğun yanında yapılmamalıdır. Eğer kavga kaçınılmaz oluyorsa, şiddet içermemelidir.
 • Çocuk dövülmemeli, aç bırakılmamalı ve kötü sözlerle cezalandırılmamalıdır. Çocukta saldırgan davranışlar görüldüğünde, gerekli önlemler ve uyarılar yapılmalıdır. Buna rağmen davranış ortaya çıkarsa, şiddet içermeyen bir ceza verilebilir. Dayak yerine daha yapıcı ve daha az sınırlayıcı birçok ceza yöntemi vardır.
 • Çocuğa karşı geliştirilen katı tutum gevşetilmeli ve sevgiyle yaklaşılmalıdır. Çocuğun saldırgan davranışları şiddetle bastırılmaya çalışılırsa, daha kötü problemlerin ortaya çıkmasına neden olunur.
 • Saldırgan davranışlarında azalma görüldüğünde ödüllendirilmelidir.
 • Çocukla, çocuğun saldırdığı kişilerin neler hissettiklerine dair oyunlar oynanmalıdır. Örneğin, baba çocuk rolünü, çocukta saldırıya uğrayan kişinin rolünü alır. Baba çocuğa fazla acıtmayacak şekilde vurur. Ardında çocuğun neler hissettiğini anlatması istenir. Sonra roller değiştirilerek, baba saldırı sonrasında hissettiklerini çocuğa anlatır.
 • Eşyalara zarar veren çocukla, "eşyaların yerinde olsan" oyunu oynanabilir. Çocuk, kâğıda zarar verdiği eşyaların adlarını yazar. Örneğin, "kalemin yerinde olsan, biri seni kırdığında neler hissedersin? Duvar olsan biri seni kalemlekaralasa neler hissedersin?" gibi sorular sorulur ve cevaplarını eşyanın karşısına yazması istenir. Bu oyunlar aracılığıyla çocuğun empati kurması sağlanarak, davranışlarını kontrol altına alması sağlanır.
 • Şiddet içerikli film ve programlar çocuğa seyrettirilmemelidir.
 • Anne babanın çocuğa olan ilgisi artırılmalı, çocukla çocuk olunmalı, oyunlar oynanmalı ve parka, alışverişe gidilmelidir.
 • Çocuk, yeni arkadaşlıklar edineceği sosyal ortamlara sokulmalıdır. Çünkü saldırgan davranışlarından dolayı var olan sosyal çevre tarafından dışlanmış ve sosyal izolasyona uğramış olabilir. Bu nedenle, o çevrede yeniden kabul görmesi uzun bir süre alabilir; ama yeni ortamlarda böyle bir durum yaşanmaz ve çocuğun yeni ortama adaptasyonu daha kolay ve çabuk gerçekleşir.
   


1234

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük