Dr.Dt.Meriç SALBAŞ
uzman@kucukinsan.com

Eğitimi:
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi  Ana Bilim Dalı Doktorası (1998-2005)    
A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi (1991-1996)
TED Ankara Koleji

Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar: Balkan Diş Hekimleri Derneği (BaSS)

Katıldığı Kongreler ve Bildiriler:
1997-1998 ve 1999-2000 yılları arasında 1 ve 3 aylık aralıklarla University of Houston Dental Branch’de klinik gözlemci olarak katılımda bulunmuştur.

Yayınlar:

 • Self – etch tek kat veya çok kat uygulamasının makaslama direnci üzerine etkisi. Nalçacı A., Salbaş M. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Basımda (2005).
 • Silika içeren asitlerin dentin yüzeylerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikler. Prof.Dr.Nuran Ulusoy, Doç.Dr. Perihan Özyurt, Prof.Dr.Gürkan Gür, Dt.Meriç Salbaş. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2.Uluslar arası Bilimsel Kongresi. 4-6 Haziran 2001, Ankara
 • The effect of adhesive thickness on moist vs dry bonding using all in one and one   bottle adhesive systems. A Nalçacı, M Salbaş. European Prosthodontic Association September 6-8, 2001 Praque/Czech Republic.
 • Microleakage of Class V composite resin restorations using self-etching and one-bottle adhesive systems. A Nalçacı, Salbaş M. 7th Congress.of the Balkan Stomatological Society March 28-30, 2002, Kuşadası/Turkey.
 • Effects of finishing and polishing procedures on different types of amalgam. Salbaş M., Üçtaşlu S., Güllü A., Gür G. 7th Congress.of the Balkan Stomatological Society March 28-30, 2002, Kuşadası/Turkey.
  The penetration of three bonding agents of different generations to dentin: A SEM study. Salbaş M., Özyurt P., Gür G. 7th Congress.of the Balkan Stomatological Society March 28-30, 2002, Kuşadası/Turkey.
  Comparison of some curing variables on the marginal seal of Class II restorations in vitro. A Nalçacı, M Salbaş. Adhesive Dentistry Today! Transfer of Research into Practise.. 6-7 December, 2002. The Netherlands.
 • Silika içeren asitlerin dentin yüzeyinde oluşturduğu morfolojik değişiklikler. Ulusoy N.,Gür G., Ozyürt P., Salbaş M. Ankara Üniversitesi Diş Hek. Fak. Derg. 2003,30: 65-69.
 • The effect of eugenol application on the shear bond strength of composite resin to dentin.
   9th Congress.of the Balkan Stomatological Society 13-16 Mayıs, Ohri, Makedonya.     
Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük