Bebeğinizin Güvenliği

 

Görünüşte zararsız olan birçok ev eşyası çocuklar için tehlikeli olabilir. Her yıl çok sayıda çocuk pencereden düşme, sobadan yanma, kaynar suyla haşlanma, küçük cisimlerle boğulma veya kimyasal madde yutma sonucu hastanelere getirilmektedir. Çocuğunuz doğal olarak maceraperest ve meraklı olacaktır, özellikle artan hareket kapasiteleri ve gelişen yeteneklerine bağlı olarak çevresini keşfederken maruz kalabileceği tehlikeleri tahmin edememeniz çok olasıdır.

Düşmeler

Düşme kazalarının nedeni çocuğun yaşına göre de­ğişkenlik gösterir. Bir yaşın altındaki bebekler da­ha çok puset, bebek arabası veya masa üstü gibi yük­sek yüzeylerden düşerken, bir ila dört yaş arası çocuklar, daha çok merdivenden, pencere veya oyun­caklarından düşer.

 • Yakından takip ederek (örneğin yüksek bir zemin­de yalnız başına kalmamasına özen göstererek) ve evinizde bazı değişiklikler yaparak, örneğin pence­relere kilit, merdivenlere emniyet kapıları koyarak, çocuğunuzun düşme riskini en aza indirebilirsiniz. 
 • Balkondaki demirlerin 10 santimetreden daha ara­lıklı olmamalarına dikkat edin, aksi takdirde çocu­ğunuz aralarından düşebilir veya başını sıkıştırabi­lir.
 • Bebeğinizin mama sandalyesinde, pusetinde ve­ya arabasında emniyet kemeri bulunmasına özen gösterin. Hazır olan kemerler yeterli olmayabilir, yeterince güvenli olanlarını bebek dükkânlarında bulabilirsiniz; kolay takılan ve ayarlananları tercih edin. Mutlaka bir tane alın ve kullanın.

Pencere ve kapı güvenliği

Pencere ve kapılarla ilgili kazalar arasında, açık bir pencereden düşme, cam kırığıyla yaralanma, par­mak veya ellerini kapıya sıkıştırma bulunur. Parmak­ların kapıya sıkışmasını engelleyecek çeşitli koruyu­cular mevcuttur. Kapı ve pencerelerde kullanılan camlar kırılınca genellikle uzun, keskin parçalara ayrıldığı için tehlikelidir. Diğer yandan emniyet cam­lan daha zor kırılır, kırıldığında dağılır ve keskin parçalar oluşturmaz.

Lamine cam kırıldığında tek parça olarak kalır sertleştirilmiş cam ise küçük, yuvarlak parçalara ay­rılır. Daha ucuz bir seçenek camın kırılınca dağılmasına karşı cam filmi kullanmaktır, ama bu sadece düz camlarda kullanılabilir ve bir kere uygu­landığında bir daha çıkarılamaz,

Çocuğunuzun pencereden düşmesini önlemek için, pencerenin sadece 10 santimetre açılmasına olanak veren kilitler kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız, acil bir durumda pencereden nasıl kaçabileceğinizi planlamaksınız - anahtarı çerçevenin üstüne koya­bilirsiniz.

Yangın emniyeti

Ev yangınları zehirli gazve dumanlar yüzünden hem sizin hem de çocuğunuz için ölümcül olabilir. An­cak yangın riskini ve verebileceği hasarı azaltmanın birçok yolu vardır. 

 • Evin içinde sigara içmeyin.
 • Sıcak yağ tencerelerini güvenli bir yere koyun.
 • Yanıcı sıvıları kilitli tutun.
 • Şöminelerde güvenlik ızgarası kullanın.
 • Kibritleri çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 • Yanmayan mobilyalar alın.
 • Yangın söndürücüleri her yıl yenileyin.
 • Mutfakta kuru toz yangın söndürücü ve yangın battaniyesi bulundurun.
 • Duman alarmı kurun ve pillerin çalışıp çalışma­dığını düzenli olarak kontrol edin.
 • Kızartma tenceresi alev alırsa yangın battaniyesi, ıslak giysi veya tencere kapağıyla dumanı kontrol altına alın.

Yanma ve haşlanmalar

Haşlanmalar çocuğun sıcak sıvılara maruz kalma­sıyla oluşur; genellikle yüz, ense, göğüs ve kolları et­kiler. Çocuk büyüdükçe ve el-göz koordinasyonu ge­liştikçe, sıcak sıvı içeren tencere, kupa ve su ısıtıcı­larını yerlerinden kaldırabilir. Haşlanmanın diğer bir sebebi de bebeği çok sıcak bir suya koymak, ve­ya küvet ya da lavabo sıcak suyla doluyken banyoda yalnız bırakmaktır. Çocuklar sıcak suya karşı erişkin­lere göre daha hassastır.

Haşlanmaları önlemenin iyi bir yolu, su termos­tatını 54°C'ye indirmektir. Bu sıcaklıkta haşlanma ancak 30 saniye içinde oluşabilir.

Çocuğunuzun banyosunu hazırlarken önce so­ğuk suyu koyun, daha sonra sıcak suyu ekleyin; ço­cuğunuzu banyoda asla yalnız bırakmayın.

Mutfakta çocuğunuzun eşyaları çekmesini önle­mek için sarkan ip veya kablolarının olmamasına dikkat edin. Kettle için katlanan kablo alın, olan kabloyu kısaltın veya asılmasını engellemek için kan­calar kullanın. Sıcak sıvılar içeren kupa, tencere ve­ya kettle ile işiniz bittiğinde derhal boşaltın. Fırını­nıza bir koruyucu koyun ve öndekiler yerine arka­daki ocakları tercih edin, tava kulplarını daima içe dönük tutun.

Elektrik güvenliği

Çocuğunuza elektriğin tehlikelerini anlatın, kulla­nılmayan prizleri ağır mobilyalar ve priz kapaklarıyla kapatın; bunlar çocuğunuzun prize parmak ve­ya başka cisimler sokmasını engelleyen plastik tıkaç­lardır. Parlak renkli prizlerden kaçının, bunlar ço­cuğunuzun çok ilgisini çekecektir.

İlaçlar ve zehirli maddeler

Bir ila üç yaş arasındaki çocuklar kazayla zehirlen­melere sıkça maruz kalırlar, çünkü tırmanmayı ve dolapları açmayı öğrenirler. 18 aylıktan önce çocuk­lar kötü tadı ayırt edemez. Evde bulunan zehirler arasında en sık beyazlatıcılar, parafin, dezenfektan­lar, deterjanlar, uyku ve sakinleştirici gibi ilaçlar, as pirin ve parasetamol gibi ağrı kesiciler bulunur. Ney­se ki, 500 kazara zehirlenmeden sadece birinde cid­di sonuçlar görülmektedir.

Zehirlenmeler önlenebilir. Tüm ilaç ve ev kim­yasallarını yüksekte, çocukların ulaşamayacağı yer­lerde, tercihen kilidi dolaplarda saklamanız gerekir. Bunları kullanırken çocuğunuza dikkat edin; bu, kazaların en çok oluştuğu zamandır. Tüm ilaçlar çocukların açamayacağı şişelerde bulunmalı dır-il aç­ları orijinal kutularından çıkarmayın ve tarihi geç­miş ilaçları atın.

Beyazlatıcı gibi ev kimyasalları da ulaşılamayacak yerlerde tutulmalıdır; bunları asla limonata şişeleri gibi tanıdık veya çocuğun dikkatini çekecek şişelere koymayın. Hayvan yem kaplarını da çocuklardan uzak tutun, bunlar bakteri içerebilir; nergis ve süsen çiçeği gibi zehirli bitki veya çiçekleri evde bulundurmayın.

Oyuncak güvenliği

 • Oyuncağın çocuğunuzun yaşına uygun olup ol­madığından emin olmak için, paket ve etiketini kontrol edin. Genelde, küçük parçaları olan oyun­caklar 3 yaşından küçük çocuklar için uygun de­ğildir.
 • Alev alma veya zehirli içerikle ilgili uyarıları dikkate alın.
 • Bebeğinizin beşiğinin içine resim yapıştırmaktan kaçının; bunları ağzına götürebilir.
 • Beşik oyuncaklarının 30 santimetreden uzun ip­leri olmamalıdır.
 • Bebeğiniz beşiğinde ayağa kalkabiliyorsa, kenar­daki oyuncakları alın, çünkü onları tırmanmak için basamak olarak kullanabilir.
 • Üç yaşın altındaki bir çocuk için, küçük ayrılabi­lir parçaları olan oyuncaklardan kaçının, küçük çocuklar bunları yutabilir.
 • Farklı yaşlarda çocuklarınız varsa, oyuncaklarını ayrı ayrı saklayın.
 • Oyuncakla nasıl oynanacağını gösterin.
 • 1 veya 2 yaşındaki çocuklar sallanan oyuncaklar­dan kolaylıkla düşebilir, bu nedenle özellikle de sert zeminde oynuyorsa, çocuğunuza göz kulak olun.
 • Pilli oyuncakların pillerini düzenli olarak kont­rol edin. Akma varsa hemen değiştirin.
 • Oyuncakların keskin veya sert kenarları olmama­sına dikkat edin.
 • Kırık oyuncakları atın, yardım olarak vermeyin.
 • Oyuncakları kapakları hızla kapanmayan, güven­li bir kutuda saklayın.
 • Bir oyuncak naylon ambalajda gelirse, ambalajını çocuğunuz yerine siz açın ve torbasını atın.

Açık alan güvenliği

Çocuğunuz dışarıda oynamaktan hoşlanacaktır; ser­bestçe koşturabilecek, kirlenebilecek ve farklı bir çevreyi keşfedecektir. Dışarıda oynamanın başlıca tehlikesi bahçe veya oyun alanından yola doğru koşmasıdır. Bahçede su veya havuz varsa, boğulma tehlikesi de yaşayabilir. Bunu önlemek için çocuğunuzun kapalı bir çevrede oynadığından ve bahçe kapıları­nın çocukların açamayacağı şekilde kilitli olduğun­dan emin olmalısınız. Kullandıktan sonra havuzları boşaltın veya kapatın. Diğer ana tehlikeler arasın­da zehirli bitkiler, hayvan dışkısı ve bahçe işlerinde kullanılan kimyasallar bulunur.

Bahçe güvenliği

 • Zehirli bitkilerin temizlendi­ğinden emin olun ve her türlü mantarı çıkar çık­maz sökün.
 • Bahçe aletleri ve kimyasallarını kilitli bir yerde saklayın.
 • Bahçe sandalyelerinin daima doğru açıldığından emin olun; sabit olmayan sandalye ve banklar ne­deniyle yaralanmalar oluşabilir.
 • Oyun aletlerinin sağlamlığını düzenli olarak kont­rol edin.
 • Tırmanılacak oyuncakları betona değil, çim üze­rine koyun.
 • Çocuğunuzun bahçeden koşarak yola çıkmasına engel olun - açamayacağı kilitler takın.
 • Eğer bir oyun veya yüzme havuzunuz varsa ve ço­cuğunuz iki yaşından küçükse, boşaltın, kapatın veya etrafını çitle çevirin.
 • Seralardaki kırık camları derhal değiştirin.
 • Çocuğunuz etraftayken motorlu testere veya çim biçme makinesi kullanmayın. Kullandıktan son­ra aletleri mutlaka kaldırın.
 • Hayvanların kirletmemesi için kum havuzlarını örtün.
 • Hayvanların bahçede dışkılamalarına izin verme­yin.
 • Lağım ve atıkları kapatın. 

Zehirli bitkiler
Bahçe bitkilerini yemek nadiren ölümcül olsa da, rahatsız edici bulgulara yol açabilir, cilt, ağız, boğaz ve mideyi tahriş etmekten, bulantı ve kusmaya ka­dar çeşitli olabilir. Çocuğunuza bahçeden herhan­gi bir bitki veya meyveyi yememesini söyleyin ve zehir­li olduklarını bildiğiniz bitkileri sökün. Nergis, süm­bül, süsen, düğünçiçeği, kardelen mide-bağırsak yolunda tahrişe yol açar. Ravent, birçok mantar, domates yaprağı, söğüt, defne, ökseotu ve zambak genel zehirlenmeye neden olur.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük