Uzmanlarımız

Prof. Dr. İsmail Çepni( Kimdir? )
Kadın Sağlığı

Ovulasyon Uyarılması (İndüksiyonu)

 

Normal gebelik ve üreme fizyolojisinde overlerin iki ana görevi vardır. Birincisi oositlerin periyodik olarak  gelişiminin sağlanmasıdır. İkincisi steroid hormonlarının östradiol ve progesteronun üretilerek salgılanmasıdır. Her iki aktivitenin düzenli ve birbiriyle eşgüdüm içerisinde çalışması menstruel siklüsü ve anne tarafında gebelik gelişiminin alt yapısını meydana getirir. 

Ovülasyondan 3 ay öncesinde , overlerde yaklaşık 300 civarında folikül büyümeye ve gelişmeye başlar.  Foliküler gelişmenin ilk başlangıç dönemi gonadotropik hormonlardan bağımsız olarak gelişir. Foliküller preantral ve antral dönemde gonadotropinlere bağımlı olarak gelişirler.

Bu 300 folikülün %90 ’dejenere olurken sadece 30 folikülün çok azı daha fazla büyür ve gelişir .Her siklus genellikle tek bir tane dominant folikül gelişir ve ovulasyon gerçekleşir.Diğerleri ise atreziye  ya da lüteinizasyona uğrar.12345678910111213

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük