Çocuk ve Kitap

Toplumların uygarlık düzeyi çocuklara sağladık­ları olanaklarla ölçülüyor. Bu bakımdan günümüz çocukları eski kuşaklara göre eğitici araç-gereç, oyuncak, kitap bolluğu içinde yetişiyor. Çocuk daha uyarıcı ve geliştirici bir ortamda büyüyor. Okuldaki öğretimi destekleyip hızlandıran sayısız kolaylıktan yararlanabiliyor. Ancak toplumlar, uygarlığın en son ürünlerinden payını aldıkça ortaya yeni sorunlar çı­kıyor. Çok çeşitli ve çelişkili etkiler arasında eğitime yön verme işi güçleşiyor. Çocuğu zararlı etkilerden esirgemek anne-baba ve eğitimcileri düşündüren konu olmaya başlıyor. Çocuklara ne çeşit kitaplar okut­malı, hangilerini yasaklamalı? Okuma beğenisini na­sıl geliştirmeli? Yararlıyı zararlıdan nasıl ayırd etmeli? Olumsuz etkileri gidermek için ne gibi önlemler alın­malıdır?

Kitap basımındaki artış ve okumaya gösterilen ilgi sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz kişi başına en az kitap okunan ülke durumundan çıkmış değil­dir. Yayınlardaki çeşitliliğe karşın, özellikle çocuk kitapları, dil, resimleme, baskı ve içerik bakımından yetersizdir. Özenle yazılıp basılmış olanlar da ancak büyük kentlerde okuyucu bulmaktadır.123


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük