Çocuklar ve engelli olmak

Bu bölüm Özel Eğitim Terapisti Çetin Özbey'in yardımları ile hazırlanmıştır

 

Gelişmekte olan ülkemizde toplam nüfusun yüzde 12.29’u engellidir. Bu orana dayanarak yaklaşık olarak 8.5 milyon engelli olduğu tahmin ediliyor. Engelli bireylerin bu denli çok olmasına karşın, bunlarla ilgili çalışmalar sınırlı kalmakta ve birçok ihtiyaçlarına cevap verilememektedir. Engelliklere karşı toplumun daha fazla duyarlı olması gerekir; fakat ne yazık ki, duyarlılık daha çok acıma düzeyinde ortaya çıkmaktadır.
 
Bu bölümün hazırlanmasındaki temel amaç, toplumda bulunan engel gruplarını az da olsa tanıtmak ve zihinsel ve gelişim geriliği olan çocuklar için geliştirilmiş eğitim yöntemleri ve eğitim programları ile tedavi ve terapi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
 
Bazı yetersizlikler veya engel durumları anne baba tarafından fark edilmeyebilir, bunun sonucunda ise olumsuz durum sessizce ilerleyebilir veya kalıcılık kazanabilir. Engel ve yetersizlik durumları çok erken fark edildiğinde çocuğun, zamanında özel eğitim, tıbbi tedavi ve ilgili hizmetleri alması sağlanabilir. Dolayısıyla engel durumunun ilerlemesi, ek engel ve yetersizliklerin oluşması önlenebilir. Yani erken tanı, eğitimin ve tedavinin olumlu ve hızlı sonuç vermesi açısından çok önemlidir.  

Gelişmiş ülkelerde özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavisinde 50’nin üzerinde biomedikal, psikolojik ve davranışsal temelli eğitim ve terapi yöntemi kullanılmaktadır. Özel gereksinimli çocukların eğitiminde ve tedavisinde kullanılan yöntemlerin bir kısmı bilimsel temellere dayanır, bir kısmı üzerinde henüz yeteri kadar bilimsel araştırmalar yapılmamış, bir kısmı ise yararlı görülmemektedir. Bu bölümde, bütün yöntemler hakkında özet bilgiler yer almakta ve hangi yöntemin bilimsel olup olmadığı da belirtilmektedir. Türkiye’de uygulanan birçok yöntemle ilgili araştırmalar yaparken, alan yazı taraması ile birlikte bu uygulamayı yapan uzmanların görüşlerine de başvuruldu. Yöntemlerin birçoğu bireysel uygulamaya uygun olmayıp uzman bir ekip çalışmasını gerektirir.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük