Fatih Kılıçarslan
fatihkilicarslan@kucukinsan.com

Fatih Kılıçarslan: (d. 1969, Ankara)
1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 1993 yılından itibaren TC Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde halen başhekim yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Amerikan Newport Uluslararası Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Sağlık Psikolojisi, Sapkın Davranışlar ve Aile Terapisi dersleri vermektedir.

Aile Terapisi Eğitim ve Süpervizyonları:
Stephan Bray ve Kurt Heilbornn ile Aile Terapisi klinik çalışma, eğitim ve süper-vizyon; Abdülkadir Özbek Enstütisü Grup Psikoterapileri Derneği eğitim çalışması; Prof. Dr. Nossrat Peseschkian Terapi Eğitimi; Ödet Neva Eşlerle Grup Psikoterapi Çalışması-, Sosyal Bilimler Atölyesi Prof. Dr. Hüsamettin Aslan.

Sempozyum ve Kongreler:
Bakırköy Ruh Sağlığı Günleri Sempozyumları; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Sempozyumları; 111. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kongresi; Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çerçevesinde Ruh Sağlığını Güçlendirme Geliştirme ve Koruyucu RuhSağlığı, Kocaeli Üniversitesi.

Aile Terapisi Madde Bağımlısı Ergen Olgu Sunumu Sözel Bildirileri:

Uluslararası Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi; Uluslararası Bergama Grup Psikoterapileri Kongreleri; İBB İnsan ve Çevre Sempozyumu.

Sokak Çocukları Konulu Sözel Bildirisi: 2. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi.

Aile Terapisi Olgu Sunumu Poster Bildirisi:

Gaziantep Üniversitesi 5. Sokak Çocukları Sempozyumu.

Aile Terapisi Olgu Sunumu Sözel Bildirisi: IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kongresi.

Aile Terapisi, İntihar Girişiminde Bulunmuş Ergen Olgu Sunumu Sözel Bildirileri:
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Polikliniğe Müracaat Etmiş Hastaların Sosyal İnceleme Raporlarına İlişkin Poster Bildiri; VI. Türk Alman Psikiyatri Kongresi Sosyal İnceleme Raporu Olgu Sunumuna İlişkin Poster Bildiri; 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Hastane Sosyal Servis Uygulamaları ve Bir Olgu Sunumu Poster Bildiri; Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu 14-16 Kasım 2007; Sakarya Üniversitesi, "İntihar Girişiminde Bulunmuş, Ergen Aile Terapisi Olgusu Sunumu", "Sosyal Serviste Yapılan Sosyal İnceleme Raporu ve Bir Olgu Sunumu".

Makale:
Bağımlılık Dergisi; "Aile Tedavileri ve Madde Bağımlısı Ergen Aile Terapisi Olgu Sunum", Cilt 4, 2007.

Kitap: Çocuk ve Aile Sorunlarının Terapi İle Tedavisi, Çocuğumu Nasıl Eğitmeliyim


 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük