Uzmanlarımız

Art Terapist Çetin Özbey( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Art Terapi

 

Art terapide kullanılan terapi modülleri, aslında kuramsal temelleri bakımından birbirlerine uzak terapötik yaklaşımlar olmasına rağmen birbirlerini destekleyip tamamlamaktadır. Art terapi şemsiyesi altında kullanılan terapötik disiplinler, çoğu zaman bir arada kullanılarak, bu yaklaşımlara yeni boyutlar kazandırılmış ve yepyeni teknikler geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu yaklaşımların bir arada kullanılması onların yok olup gitmesini değil, aksine gelişip büyümesini sağlamıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, art terapi uygulamalarında terapi yaklaşımlarının kendilerine özgü teknikleri de çok sıkça yalnız başlarına kullanılmaktadır. Kimi uygulamada herhangi bir yaklaşımın özgün tekniği diğer yaklaşımlardan bağımsız kullanılırken, kimi uygulamalarda ise diğer yaklaşımların teknikleriyle bütünleştirilip kullanılır. Ayrıca Art terapinin temel taşları sayılan müzik ve drama hem günümüzde, hem de geçmişte sürekli bir birlikteliği temsil etmişlerdir. Gerek sinema, gerek opera, gerekse tiyatronun diğer formlarında drama ve müzik çoğu kez birbirlerinin ayrılmaz birer parçaları gibidirler. Art terapinin hastalara hoş ve eğlenceli zaman geçirmek gibi bir amacı yoktur, zaten terapi sürecinde temel amaçlar gerçekleşirken, birey zaman zaman hoş vakit de geçirebilir.

İçindeki coşkuyu, heyecanları normal iletişim kanallarıyla başkalarına aktaramayan kişiler ve bozulmuş ruh sağlıklarından dolayı çevresiyle iletişimi kopmuş bireyler, sanat yoluyla iletişim kurabilmekte ve içlerindekini başkalarına aktarabilmektedirler. Böylece sosyal çevresiyle kopmuş olan iletişimi ve etkileşimi yeniden onarabilme olanağına kavuşabilir. Aynı zamanda travmatik yaşantılarını da sanat aracılığıyla dışavurma imkanına kavuştukları için bu yaşantıların oluşturacağı olumsuz etkilere karşı kendilerini korumuş olurlar.1234

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük