Uzmanlarımız

Prof. Dr. İsmail Çepni( Kimdir? )
Kadın Sağlığı

Gebelik ve Aşılar

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada immünizasyonun önemi çok büyüktür. Dünyada bir çok hastalık immünizasyon sayesinde eradike edilmiş, ve bir çok hastalıktan ise  birincil korunma ile başa çikilabilmistir. Ancak gebelik sırasında immünizasyonun ayrı bir önemi vardır. Bu durumda karşimızda hastalıktan korumamız gereken anne adayı, bunun yanında hem hastalıktan hem de aşinın olası risklerinden korumamız gereken fetüs vardır.

Gelişim halinde olan fetüsa, annenin aşilanmasının getireceği riskler teoriktir. İnaktif virüs aşiları, bakteri aşiları veya toksoidler ile aşilamanın fetüsa ve anne adayına risk yaratmadığı bilinmektedir. Canlı aşiların ise teorik olarak fetüsa zarar vereceğine inanılır. Gebelik sırasında anne adayının immünizasyonu düşünülüyor ise, anne ve yeni doğana aşilamanın getireceği yararın, aşinın teorik de olsa yaratacağı ters etkilerden fazla olması gerekir.  

Genel olarak , canlı virüs aşiları gebelikte kontraendikedir. Çünkü teorik olarak aşidaki canlı virüsün fetüsa geçeceğine inanılır.  Eğer canlı virüs aşisı  bilinmeden gebe kadına verildi veya kişi aşi oldu, 4 hafta içinde gebe kaldı ise oluşabilecek teorik risklerle ilgili  gebeye bilgi vermek gerekir. Ancak bu durumun gebeliğin sonlandırılması için endikasyon teşkil etmediği de unutulmamalıdır.

Günlük pratiğimizde en çok  karşimıza çikan aşiların gebelikte kullanımı ile ilgili  pratik yaklaşim Tablo 1’de ortaya konuldu. Bu aşilar tek tek ele alınarak özellikleri aşağıda kısaca anlatıldı.  Ayrıca gebelik ve aşilar ile güncel bilgilere Centers for Disease Control and Prevention web sitesinden www.cdc.gov/nip güncel olarak erişilebilmektedir.
 
Hepatit A: Hepatit A virüsü inaktif viral aşidır. Bu nedenden dolayı  gelişim halindeki fetusta oluşturabileceği riskin çok düşük olması beklenilmektedir. Eğer gebeye Hepatit A virüsü  bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyorsa bu aşi yapılmalıdır.

Hepatit B: Günümüzde hepatit B aşisı enfeksiyöz olmayan HbsAg’i içermektedir ve bunun fetüse bir zararı yoktur. Gebelikte aşilama kontraendike değildir. Günümüzde sınırlı da olsa hepatit B viral aşisı olan gebelerdeki çalismalar aşinın gelişme çagindaki fetüse bir risk getirmediğini göstermektedir.123

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük