Estetik Cerrah Prof.Dr.Ahmet Karacalar
ahmetkaracalar@kucukinsan.com

 • 1988 yılında Ege Tıp Fakültesi mezunu
 • 1995 yılında Uludağ Üniversitesinden Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisaslı
 • Bir yıl psikiyatri eğitimi
 • 2000 yılında Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçentliği
 • 2006 yılında Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profösörlüğü
 • Erasmus University araştırma bursu Hollanda, St.John's Hospital klinik gözlem İngiltere, Vienna University klinik gözlem Avusturya ,Karolinska University Mikrodializ kursu İsveç, Liege University mikrocerrahi kursu Belçika, Brescia University mikrocerrahi kursu İtalya, Endoskopik alın ve yüz germe kursu Los Angeles, A.B.D., Yüz germe kursu Viyana, Kalça estetiği kursu Paris, Botoks kursu Berlin, Endoskopik yüz germe kursu Newyork, Yüz iskeleti estetiği kursu Danimarka, Lazer kursu-Ljubliana, Endoskopik estetik cerrahi kursu - San Diego
 • Elliden fazla uluslararası çalışmada birinci otör
 • Yüzün üzerinde uluslararası atıf sahibi,3 Textbook ve 3 Year Book'ta atıf sahibi
 • Üç kitap ya da kitap bölümü var.
 • Çok sayıda kongre, sempozyum ya da toplantıda konuşmacı
 • Üç adet TPCD klinik araştırma birinciliği, bir adet UÜ en iyi bilimsel performans ödülü
 • Amazonizm ile igili sosyal projeleri,çalışmaları mevcut. Bu alanda aktif olarak konferans vermeye devam ediyor.
 • Mrs.Brendau ile Paris’te heykel çalışmalarını sürdürüyor.
 • Sağlık tasarım grubuna tasarımlar yapıyor.
 • Burun estetiği, yağ enjeksiyonu, liposuction, kepçe kulak onarımı, karın germe, meme büyütme, botoks, endoskopik yüz germe ve kaş estetiği üzerine uluslararası yayınlanmış ya da sunulmuş kişisel teknikleri var.
 • Şu anda Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Estetik Plastik Cerrahi AD başkanlığı ve Bağdat Caddesi Este 7 Estetik Birimi yöneticiliğini yapıyor.

 Uluslar arası Birinci Otör Olarak Yayınlanmış Eserleri:

 • Karacalar A, Orak I, Aydin O, Yalın T. Spontaneous recanalization of the divided lactiferous duct in the rat. Ann Plast Surg. 2005 :54,196-200.
 • Karacalar A, Orak İ, Kaplan S, Yıldırım S. No-touch technique for   autologous fat harvesting. Aesthetic Plast Surg. 2004:28,158-64.
 • Karacalar A, Demir A, Yıldız L. Subcision surgery for the correction of ear deformities. Aesthetic Plast Surg. 2004 :28,239-44.
 • Karacalar A, Korkmaz A, Kale A, Kopuz C. Compensatory brow asymmetry, anatomic study and clinical experience. Aesthetic Plast Surg. 2005 :29,119-23.
 • Karacalar A, Demir A, Güneren E. A pedicle-lengthening technique for free latissimus dorsi muscle flaps, the "Y-V-I" principle. J Reconstr Microsurg. 2005:21,173-8.
 • Karacalar A, Yılmaz N, Bilgici A, Baş B, Akan H. Botulinum toxin for the treatment of temporomandibular joint disk disfigurement, clinical experience. J Craniofac Surg. 2005:16,476-81.
 • Karacalar A, Korkmaz A, İçten N. A perichondrial flap for functional purposes in rhinoplasty.Aesthetic Plast Surg. 2005:29,256-60
 • Karacalar A. The Amazons and an Analysis of Breast Mutilation from a Plastic Surgeon’s Perspective. Plast Reconstr Surg.
 • Karacalar A, Özcan M. Free arterialized venous flap for the reconstruction of  defects of the hand:new modifications. J Reconst Microsurg. 1994:10, 243-248.
 • Karacalar A, Akın S, Özcan M. The second dorsal metacarpal artery  flap with double pivot points. Br J Plast Surg. 1996:49,97-102.
 • Karacalar A, Özcan M. A new approach to the reverse dorsal metacarpal flaps. J Hand Surg. 1997:22A,307-310.
 • Karacalar A, Özcan M. U-I flap. Plast Reconstr Surg.1998: 102, 741-747.
 • Karacalar A, Karacalar S,Uçkunkaya N, Şahin Ş,Özcan B. Combined use of axillary block  and lateral femoral cutaneous nerve block in upper extremity injuries requiring large skin grafts. J Hand Surg. 1998:23A, 1100-1105.
 •  Karacalar A, Özcan M. Liposuction of the kneecap area under tourniquet: A superdry procedure. Aesth Plast Surg. 1998: 22,408-411.
 • Karacalar A, Özcan M. Preliminary report : the distally pedicled dorsoulnar forearm flap for hand reconstruction. Br J Plast Surg. 1999:52,453-457.
 • Karacalar A, Güner H. The axial  bilobed flap for burn contractures  of the    axilla.Burns.2000: 26,628-633.
 • Karacalar A, Öztürk H, Özcan M. Effect of surgical denervation on the viability of inferior epigastric neurovenous flaps in rats. Ann Plast Surg.2000:45,298-304.
 • Karacalar A, İdil O, Demir A, Güneren E, Şimşek T, Özcan M. Delay in neurovenous flaps, experimental and clinical experience. Ann Plast Surg. 2004:53,481-7.
 • Karacalar A, Özcan M. Nasal sarcoidosis.Plast Reconstr Surg. 1998:21,269-270.
 • Karacalar A, Turan Ş, Özcan M.Use of the step-advancement V-Y flap in the temporal region. Plast Reconstr Surg. 1998:1757-1758.
 • Karacalar A, Özcan M. Use of subcutaneous pedicle ulnar flap to cover skin defects around the wrist.J Hand Surg.1998:23A,551-555.
 • Karacalar A, Özgenel Y, Özcan M. Combined treatment of digital degloving injuries :a case report. Microsurgery.1998: 18, 172-175.
 • Karacalar A, Özcan M. The distally based ulnar artery  forearm flap supplied by the dorsal carpal arch. Ann Plast Surg.1998:41,304-306.
 • Karacalar A, İdil O, Özcan M. Simultaneous soft-tissue reconstruction and revascularization of the thumb with a flow-through distally-pedicled radial forearm flap. J Reconstruct Microsurg. 1998:14,449-452.
 • Karacalar A,The use of an island scalp flap based on the superficial temporal artery for the reconstruction of the sideburn. Plast Reconst Surg.2000: 105,1989.
 • Karacalar A. A pedicle-lengthening technique for abductor hallucis muscle flap. Plast Reconst Surg.2000:105,2275-2276.
 • Karacalar A, Özcan M. A modified reversed digital island flap incorporating the proper digital nerve. Ann Plast Surg. 2000:45,67-70.
 • Karacalar A. Use of the composite auricular graft as an internal splint in facially  scarred burn patients. Plast Reconst Surg. 2000:106,742-743.
 • Karacalar A, Özcan M. The superdry technique for lipoplasty of the leg and the no-touch     technique for autologous fat transplantation. Plast Reconst Surg.2000:106,738-739.
 • Karacalar A, Özcan M. Use of the distally-based radial  forearm flap supplied by the dorsal carpal arch, or palmar carpal arch, or both, in    mutilating injuries.Scand J Plast Reconstr Hand Surg. 2000: 34,273-277.
 • Karacalar A. Combined use of V-Y advancement flap and rotation  flap.  Plast Reconst Surg.2000:106,1223-1224.
 • Karacalar A, Karacalar S: Chemical burns due to blood pressure cuff  sterilized with ethylene oxide. Burns.2000:26, 760-763.
 • Karacalar A. Axial bilobed flap based on the median   and    medial superficial sural arteries. Scand J Plast Reconstr Hand Surg:2000: 44,243-245.
 • Karacalar A, Çepni H. Re, Epineural sleeve neurorrhaphy. Ann Plast Surg. 2003 :50,101.
 • Karacalar A, Karacalar S, Çepni H. Use of the real tumescent technique, anesthesia in the surgical management of lip cancer. Ann Plast Surg. 2003 :50,107-8.
 • Karacalar A. Another reason for the choice of horizontal incision, a geometric illusion.Plast Reconstr Surg. 2003 :111,1364.
 • Karacalar A, Simsek T. Hammock flap. Plast Reconstr Surg. 2003:111,13689.
 • Karacalar A, Karacalar S. Hair transplantation and headaches. Plast Reconstr Surg. 2003:111,2103-4.
 • Karacalar A, Karacalar S, Ulusoy AN. Preemptive analgesia and a field block technique in reduction mammaplasty. Ann Plast Surg. 2003:50,667-8.
 • Karacalar A. Intertask transfer in plastic surgery Plast Reconstr Surg. 2003:112,711-2.
 • Karacalar A, Şen C, Engin S, Özcan M. Proximally pedicled musculocutaneous anterior interosseous flap for cubital fossa reconstruction. Ann Plast Surg. 2004 :53,79-82.
 • Karacalar A, Özbek S, Özcan M. Free rectus abdominis muscle flap with plantar skingraft--a combined method of aesthetic and functional reconstruction of the heel. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2004:38,248-9.
 • Karacalar A, Özcan M. Longitudinally-split radial forearm flap. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005:39,109-12.
 • Karacalar A, Şimşek T, Çepni H. Oblique scapular flap:a case report.Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006.
 • Karacalar A, Özcan M. The adipofascial turn-over flap for the coverage of finger defects. Eur J Plast Surg. 1994: 17,189-190.
 • Karacalar A, Özcan M. Second dorsal metacarpal artery neurovascular island flap:clinical applications. Eur J Plast Surg. 1995: 18,153-156.
 • Karacalar A, Özcan M. The proximal dorsal digital flap.Eur J Plast Surg.1998:21,362-365.
 • Karacalar A, Özcan M. Free extended double hemipulp transfer. Eur J Plast Surg. 1999: 22,220-224.
 • Karacalar A, Güner H. A new technique for the correction of syndactyly of the toes. Eur J Plast Surg.2000:23,101-103.
 • Karacalar A, İdil O, Kahveci Z, Özcan M. The neurovenous ( or adiponeurovenous) epigastric flap in the rat. Eur J Plast Surg. 2000:23,283-288.
 • Karacalar A, Özcan M.Arterialized venous flaps for skin coverage and revascularization of the hand. Eur J Plast Surg.1998: 21,269-270.
 • Karacalar A. Author’s reply. Eur J Plast Surg. 2000: 23,288.
 • Karacalar A. The use of distally ligated arteries as vascular pedicles of reverse flow flaps for soft tissue reconstruction of the foot following    trauma :two case reports. Eur J Plast Surg. 2000:23, 373-376.
 • Karacalar A. Author’s reply. Eur J Plast Surg.2000:23,378.

 Uluslararası  Sunumlar

Türkiye’de yapılan uluslarası kongre ve toplantılarda yaptığı konuşmalar dışında Livingstone,Rotterdam,Berlin,Budapest ve Paris’te çeşitli sunumlar

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük