Uzmanlarımız

Prof. Dr. İsmail Çepni( Kimdir? )
Kadın Sağlığı

Doğum Şekilleri ve Tercih Nedenleri
Sezaryen
Dünya genelinde sezaryen ile doğum oranlarında artış eğilimi söz konusu. Sezaryen ile doğum için; Güney Amerika ülkelerinde (örn .Şili.) en fazla, İtalya’da yüzde 33, İsviçre yüzde 29, Almanya yüzde 26 oranları verilmektedir. Ülkemizde de benzer eğilim ile son yıllarda bu doğum şeklinde artış vardır. Evde doğumları hariç tuttuğumuzda ülkemiz oranları özel hastanelerdeki çok yüksek değerler ile yüzde 40’ ara ulaşmaktadır. Bu değer özel hastanelerde nerede ise iki katı kadardır. Sadece bu rakamlara bakarak yorum yapmaya kalkmak yüzeyel değerlendirme olabilir ve bizi yanıltır. Evet geçmişe ve birçok ülkeye kıyasla ülkemizde sezaryen oranları yüksektir. Üstelik Dünya Sağlık Örgütünün uygun bulduğu oranlar yüzde 10-15 arasındadır.  Şu bir gerçek ki, en uygun doğum şekli normal doğumdur. Teknolojinin tıpta yardımcı olarak kullanılması ile antenatal izleme,  fetal iyilik halinin değerlendirilmesi, fetal anatomi, annenin durumu ve doğum sürecinin seyri ile ilgili olarak önceki yıllara kıyasla çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Sonuçta hedef, doğum sürecinin anne ve bebeğe zarar vermesini engellemek ve tamamen sorunsuz seyir olmalıdır. Bebeğin durumunu değerlendirmede kullanılan testlerin duyarlılık ve yorumlanmalarında henüz yüzde 100 isabet yoktur. Bu durumda öngörülen tehlike nedeni ile normal doğumdan uzaklaşma eğilimi olabilmektedir. Bu kararda hekimin bireysel olarak tıbbi ve hukuksal sorumlulukları daha fazla etkili olmaktadır. Son yıllarda daha önceki doğumları sezaryen ile gerçekleştirilen anne adaylarının giderek artması, üremeye yardımcı teknikler ile artan çoğul gebelikler, yıllar sonra infertil çiftlerde elde edilen gebelikler , gelişen ve değişen dünya şartlarına bağlı olarak ilk gebeliklerinde anne adaylarının ileri yaşlara kayması gibi sosyoekonomik koşullar da normal doğumdan kaçışa katkıda bulunmaktadır. Bir yandan da anne adayları tarafından doğum ağrısı, deformasyon ve doğum zamanın belirsizliği gibi doğal sorunlar nedeni ile sezaryen daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.
 
Neden sezaryeni tercih ediyorlar?
  • Doğum sancılarını hissetmeyecekleri için
  • Nispeten daha stressiz doğum şekli olduğu, her şey kısa sürede bittiği için 
  • Zamanını önceden belirlemek mümkün olduğu için
  • Genital organlarda sarkma meydana gelmediği için 


12345

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük