Babaların Çocuklarıyla İletişimlerinde Dikkat Etmeleri Gereken Noktalar

 

  • Hamilelik döneminde eşinize hoşgö­rü, anlayış ve özel ilgi gösterin, bebeğini­zin anne karnındaki gelişimiyle ilgilenin. Çocuğunuzun gelişimi anne    karnındayken başlar. Ve eşinden destek gören, huzur­lu bir hamilelik geçi­ren annelerin çocukla­rının çok daha sağlıklı oldukları biliniyor.
  • Bebeğinizin bakımında görev   alın.   Bebeğinizin sağlığı, beslenmesi, temizliği, ağladığın­da sakinleştirilmesi ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda becerilerinizi geliştirin. Onun da bir kişiliği olduğunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri doğduğu an­dan itibaren takip etmeye ve öğrenmeye başlayın. Unutmayın ki, bu ilişki daha sonra sürecek olan sağlıklı bir ilişkinin önemli bir başlangıcıdır.
  • Çocuğunuz üzerinde korkuya dayalı bir disiplin uygulamayın, Sizinle rahat ve açık bir ilişki kurabilmesi için ona fırsat verin. Tam tersi olarak tamamen disip­linsiz, kuralsız ve kontrolsüz bir disipli­nin de çocuk üzerindeki olumsuz etkile­rini göz ardı etmeyin.
  • Çocuğunuzla iyi iletişim kurmanız önemlidir. Tıpkı annesiyle olduğu gibi sizinle de yakın ve sıcak ilişki kurabil­mesi ve üzüntüsünü ve mutluluğunu sizinle paylaşabilmesi gerekir. Oysa baba­sının kendisinden uzak olduğunu hisse­den çocuklar, babalarıyla aralarında bir mesafe olması gerektiği mesajını alırlar ve bu durum onların ihtiyaç duydukla­rında gerekli desteği talep etmeleri ko­nusunda çekingen kalmalarına neden olabilir. Böyle bir durumda bu desteği başka kaynaklardan arama riski oluşur, özellikle küçük yaşlarda babalarıyla duygusal anlamda yakınlaşamayan ço­cukların ergenlik dönemlerinde daha büyük sorunlar yaşadıkları ve bu döne­min zorluklarıyla baş etme konusunda daha yetersiz kaldıkları biliniyor. Bu ne­denle zaman kaybetmeden çocuğunuzu dinlemeye ve onunla yakınlaşmaya baş­layın.
  • Babaların da tıpkı anneler gibi çocuk­larını her koşulda (başarılarında da ba­şarısızlıklarında da) sevdiklerini hisset­tirmeleri, çocuklarının kendi hayatlarındaki önemini çocuklarına ifade etmele­ri, sağlıklı bir güven gelişimi için çok önemlidir. İstenmeyen davranışları öne çıkarıp vurgulamaktan çok, olumlu-isle-nen davranışın desteklenmesi, ödüllen­dirilmesi ve övülmesi çocukla kurulacak disiplin ilişkisi etkinliğini artırır.
  • Yoğun iş temposu nedeniyle çocukla­rıyla daha az vakit geçirmek zorunda ka­lan babaların da, onlarla sağlıklı iletişim geliştirebilmeleri ve çocuklarına yeterli ilgi gösterebilmeleri mümkündür. Önemli olan kısa da olsa çocuklarla özel zaman geçirmek ve bu zaman diliminde çocuğun psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgilenebilmektir.
  • Çocukların, babalarının özel ilgilerine ihtiyaç duydukları ve bu ilginin çocukla­rının hem zihinsel hem de psikoseksüel gelişimleri açısından çok gerekli olduğu unutulmamalıdır.
  • Baba yoksunluğunun çocuklar      üzerindeki olumsuz etkileri bilini­yor, özellikle de ba­basının yetersiz ilgisi­ne ve ihmaline maruz kalan çocukların kişi­lik gelişimlerinin bir yönüyle yetersiz kala­bileceği ihtimali unu­tulmamalı.
 
Belgin Temur Topaloğlu
Psikolojik ve Pedagojik danışman


1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük