Hamileliğinizin Üçüncü Üç Aylık Dönemi

Hamileliğin son 3 ayındaki riskler

 

Erken doğum riski

36. hamilelik haftasından önce oluşan doğumlar erken doğum olarak tanımla­nır. Erken doğum, yapılan çeşitli çalış­malarda hamileliklerin yüzde 5-15'inde rastlanılan bir durumdur. Bebeğin geli­şimini tamamlayamadan doğması, tıbbi ve sosyal yönden aile ve doktorları çok zor durumda bırakır. Araştırmacılar, erken doğuma yol açan olayların ve bu durumun önceden tahmin edilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaktalar. Ancak ve yazık ki hamileleri izlerken hangisi­nin bu yüzde 5-15'lik gruba gireceğini kesin olarak belirleyecek bir yöntem bulunmamıştır. Sadece erken doğum konusunda riskli olan hamileleri belir­leyebilmek mümkündür. Erken doğum riski taşıyan hamilelikler şu şekilde özetlenebilir:

  • Daha önceden erken doğum yapmış hamileler
  • Çoğul hamilelikler
  • Rahimde şekil bozukluğu olan hami­leler
  • İdrar yolları ve vajinada çeşitli enfek­siyonların oluşması 

28. haftayı tamamlamış hamilelerde, ra­himde özellikle ritmik hareketlerle olu­şan kasılmalar ve vajinal kanama erken doğum işareti olduğu için, acil olarak doktorun aranması gerekir. Yapılan muayenelerde rahim ağzında açılma, rahimde kasılmaların saplanması duru­munda hasta hemen hastaneye yatırılır ve rahim kasılmalarını engelleme teda­visine başlanır. Bazen bütün bu önlem­lere rağmen doğum süreci engellene­mez.

Su kesesinin erken açılması

Bebeklerin içinde bulunduğu su kesesi steril bir ortamdır. Tıbbın tam olarak belirleyemediği bir nedenle, su kesesi­nin açılması bebeği ve anne rahmini vajinadaki mikroplara açık bir duruma so­kar. Su kesesinin açılması hamilelikle­rin yüzde 10'unda görülür. Suyu gelen bir hamile, doktoruna mutlaka acil ha­ber vermeli ve hastaneye yatırılmalıdır. 

Hastaların çoğunda su geldikten sonra 1-2 gün içinde rahim kasılmaları da baş­lar ve doğum gerçekleşir. Bazen bu sü­re uzayabilir ve enfeksiyon bulguları yoksa yoğun bir tıbbi bakım ile bebeğin anne karnındaki gelişimi incelenebilir. Bebeğin doğum zamanına, anne ve be­bekteki çeşitli tıbbi bulgulara göre ka­rar verilir.

Bebekte gelişme geriliği

Bebeğin anne karnındaki gelişimi ve ki­losunun tayini 28. haftadan sonra bü­yük önem taşımaya başlar. Hamileliğin her haftasına ait olması gereken kilo değerleri, çeşitli tıbbi çalışmalarla belir­lenmiş durumdadır. 40 haftalık bir ha­milede bebeğin normal doğum tartısı 2 kilo 500 gram-4 kilo arasındadır. Bebeğin kilosunun hamilelik haftasına göre çok düşük olması, hamileliğin son 3 ayında doktor tarafından çok dikkatli ultrason ölçümleri ile izlenmelidir. Be­beğe giden kan damarlarında dolaşım azalmaya başlamışsa, suda azalma gö­rülürse ve bebekte oksijen azlığına bağ­lı bulgular saptanmışsa hamilelik sonlandırılmalıdır.

Doğumun gecikmesi

Hamilelerin yüzde 5-10'unda 40 hafta dolmasına rağmen bazen doğum başla­mayabilir. Bu, plasentadaki bebeği bes­leyen depoların giderek yaşlanıp tüken­mesi anlamına gelir ve bebek açısından tehlikeli bir durumdur. İri bebeklerde doğumun gecikmesi da­ha sık görülür. Doğum zamanı geçen anne adayı, sık aralıklarla kontrole çağrılmalıdır. NST (Bebeğin oksijen düze­yinin ölçümü) ve ultrasonda su azalma­sı kontrol edilmelidir. Genelde 41. haf­tada çoğu hekim çeşitli ilaçlarla veya se­zaryen ile doğumu gerçekleştirmeyi ter­cih eder.123456789


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük