Özel Gereksinmeleri Olan Yenidoğan Bebekler

Yoğun bakımdaki bebek

Bir özel bakım ünitesinde, bebeğiniz 24 saat boyunca geniş teknolojik İmkanlara sahip uzman bir ekip tarafından takip edilir. Özellikle dikkat edilen başlıca unsurlar, bebeğin ısı kontrolü, solunumu, beyni, bağışıklık sistemi ve beslenmesidir. İlk gördüğünüzde sizi korkutabilecek çok sayıda tüp, elektrotlar, monitörler ve serumlara hazırlıklı olun.

Düşük doğum kilolu bebek

Genel olarak, doğumda 2 kg.dan az olan bebekler olasılıkla olma­sı gerektiğinden daha küçüktür ve özel bakım gerekebilir. Tüm bebeklerin yüzde 4 ila 8 kadarı düşük doğum ağırlıklıdır ve bun­ların üçte ikisi preterm ve üçte biri yaşına göre küçüktür.

Preterm bebekler

Doğmamış olan bir bebeğin gelişiminin gidişa­tı, zamanında (SAT’ den itibaren 40 hafta) bir doğuma göre ayar­lanmıştır; bu nedenle, herhangi bir nedenden dolayı bebek bir­kaç hafta veya daha önce doğarsa, dış dünyaya hazır olmayabilir. 35 haftadan önce doğan bir bebek preterm veya prematüre ola­rak adlandırılır ve ne kadar erken doğduğuna bağlı olarak, nor­mal büyümesini yakalayana kadar onu korumak ve desteklemek için bir bebek özel bakım ünitesi veya yoğun bakım ünitesine ih­tiyaç duyabilir.

Doğum tarihine göre küçük bebekler

Gebe kalındıktan sonra ge­çen hafta sayısına göre beklenen ağırlığından az gelen bebeklere “doğum tarihine göre küçük” bebek denir. Bunlar, genellikle za­manında doğmuş ama doğumda çok küçük olan bebeklerdir. Do­ğumdan sonra prematüre bir bebeğe göre farklı bakım sorunları mevcuttur. Sadece üç veya dört hafta prematüre ve başka sağlık sorunları olmayan ve düzgün olarak beslenebilen zamanında do­ğan düşük doğum ağırlıklı bebekler genellikle doğum sonrası ser­vislerinde anneleri ile beraber bırakılarak gelişimleri normale gö­re daha yakın takip edilir.

Sağlık riskleri

35 Haftadan önce doğan prematüre bir bebek, sarı­lık gibi sık görülenlerin yanı sıra, zamanında doğan bir bebeği na­diren yakalayan bazı sağlık problemleri ile karşılaşabilir. Örneğin, iç organları tam olarak gelişmemişse, solunumda, vücut ısısını ayarlamada ve beslenmede güçlük çekebileceği gibi enfeksiyonla­ra da duyarlı olabilecektir. Aynı zamanda kan şekeri de düşebilir (hipoglisemi) ve tedavi edilmezse beyin hasarına yol açabilir ve gerekli olan minerallerin eksikliğini gidermek için demir ve kalsi­yum desteği de gerekebilir.1234


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük