Uzmanlarımız

Psikolog Serap Duygulu( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Nerede Hata Yapıyoruz? (Disiplinde Doğrular - Yanlışlar)

Disiplin denildiğinde hemen hemen bütün anne babaların kafasının karıştığını ve çocuklarına karşı nasıl bir tutum izleyecekleri konusunda bocaladıklarını görüyoruz. Maalesef disiplin hala ceza ile eş anlamlı olarak algılanıyor. Oysa disiplin dediğimiz kavram, çocuk eğitiminin en önemli unsurudur. Temel amacı, davranışları biçimlendirmek ve dengeli bir yapı oluşturmaktır. Bu amacı gerçekleştirirken de dikkate alınması gereken üç kural vardır:

  • Çocuktaki benlik ve özgüven değerini oluşturmak.
  • Sevgi, anlayış ve güven duygularını yerleştirmek.
  • Başkalarının kişiliklerine ve değer yargılarına saygı göstermek.
Her çocuk kendine özgü davranış kalıpları oluşturur. Her çocuk kendi huy, karakter ve kişilik yapısıyla dünyaya gelir. Çocuklarımız bizim kopyalarımız değildir. Onların bağımsız bireyler olarak yetişmeleri amacıyla bu yönde desteklenmeleri önemlidir.
 
Unutulmaması gereken en önemli kural çocuk eğitiminde kararlı, destekleyici, yönlendirici ebeveynler olurken, duruma göre esnek davranmak gerektiğinin bilincinde olmaktır.
 
Çocuklarımızı yetiştirirken sıklıkla uyguladığımız yöntemleri bilmekte fayda var. Hepimiz bunlardan birini veya birkaçını kullanıyoruz.
  
Hoş Görülü Davranma
Hoş görülü olmak dozu iyi ayarlanmak koşuluyla oldukça yararlıdır. Belli kurallara uyarak çocukların kendi istedikleri gibi davranmalarına imkan tanımak çocuk eğitiminde olması istenen bir tutumdur.
 
Aşırı Hoşgörülü Davranmak ve Bağımlılık
Hemen her konuda çocuğun bazen kuralları hiçe sayarak istediği gibi davranmasıdır. Çocuklarına karşı aşırı hoşgörü gösteren aileler aslında bencil bireyler yetiştirmektedir. Çocuk kendisine bu kadar düşkün bir ailede istediğini yapabileceğini gördüğünde bu davranışı toplum içinde de uygulamak ister. Başka insanlarında düşünce ve duygularına önem vermez, isteklerine saygı göstermez. Bu anlamda bencil, sadece kendi istekleri için yaşayan bir birey olarak yetişir. 
 
Baskı Altına Alma
Aile bireylerinden baskı gören çocuk, genellikle çekingen, içe kapalı ve çok duygusal bir kişilik geliştirecektir.Sürekli olarak davranışlarının eleştirileceği endişesiyle her hareketinde çok dikkatli davranır ancak kolayca başkalarının etkisi altında kalabilir.Bu yapıdaki çocuklar daha kırılgan ve kolayca ağlayan çocuklardır.Büyüdüklerindeki tavırları öncelikle kendisine baskı uygulayan ailesine isyan etmek şeklinde olabilir.En dikkati çeken özellik, ciddi bir aşağılık duygusu geliştirmesidir.
 
Aşırı Koruyucu Olma
Gereğinden fazla koruyucu olma, çocuğun kendi başına karar alma ve uygulama konusunda sorunlar yaşamasına sebep olur.Kedisini aşırı koruyan bir ailede büyüyen bir çocuk, güvensiz, alıngan, çabuk kırılan bir kişilik geliştirebilir.Tüm hayatı boyunca da hep birilerine bağlanma ihtiyacı duyabilir.
  
Reddetme
Birçok nedenden ötürü bazı ailelerde çocuğu reddetme davranışı görülebilmektedir. ’Keşke seni doğurmasaydım’, ‘keşke senin yerine bir kızım/oğlum olsaydı’ gibi sözler çocukta kabul edilmediği, benimsenmediği ve reddedildiği duygularını oluşturur.Hatta bazen bu tip ailelerde çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçları göz ardı edilerek, çocuğa karşı olumsuz tavırlar sergilenebilir. Böyle bir ortamdaki çocuk, başkalarına karşı düşmanca duygular besleyerek büyüyecek; kavgacı, sinirli ve vicdani değerlerden uzak bir birey olacaktır.
 
Kabul Etme
Aileleri tarafından kabul edilen, benimsenen, ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi görerek büyüyen çocuk, aynı duyguları çevresine de yansıtacaktır. Çocuğun kabul edilmiş olması onun içinde yaşadığı toplumla barışık, uyumlu, dengeli ve mutlu bir birey olmasına zemin hazırlar. Bu davranış biçimini benimsemiş aileler, çocuklarının kişilik özelliklerini ve yeteneklerini gözlemleyerek onu destekler.
  
Çocuğun Kurallarına Uyma
Böyle bir ailede kurallar çocuğun isteklerine göre belirlenir. Her şey onun isteklerine göre şekillenir ve aile de çocuk merkezli bir hayat sürer. Ancak karşılık olarak çocuklarından saygı görme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan aileler de bu tip ailelerdir. Bu davranış biçimini belirlemiş ailelerde yetişen çocuklar zamanla çevresindeki insanlara karşı da hükmetme duygusuyla hareket edebilirler. Başka insanlardan da kendi istek ve arzularına göre hareket etmesini beklerler.


1234

UZMANIN DİĞER YAZILARI

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük