Uzmanlarımız

Psikolog Serap Duygulu( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Annelerin, Çocuklarının Davranışları Üzerindeki Tutum ve Etkileri

 

Bir çocuk için hayatındaki en önemli varlık annesidir. Doğumdan önce başlayan anne çocuk ilişkisi neredeyse tüm bir hayat boyunca devam eder ve ister olumlu ister olumsuz olsun annenin çocuk üzerinde tartışmasız bir etkisi vardır.

Özellikle günümüzde modern aile yapısına baktığımızda ise geçmiş yıllara göre ailenin çocuğa yaklaşımında radikal farklılıklar gözlemliyoruz.
 
Geçmişte ‘çocuktur, anlamaz’ şeklinde düşünülerek söz hakkı verilmeyen, hatta dikkate alınmayan çocukların yerine kendisinin ve çevresinin farkında olan çocuklar yetiştiriyoruz.Bir çok anlamda çok olumlu sonuçları olsa da zaman zaman beklenmedik olumsuzluklar yaşandığı da görülüyor. Burada en belirleyici faktör yine aile tutumları ve özellikle anne çocuk ilişkisindeki sınırlar.
 
Yine son yıllarda bu kadar ‘herşeyin farkında olan’ çocuklar yetiştirmenin ilk dikkati çeken olumsuzluğu ise her şeye karışan, her konuda fikir sahibi olan çocuklar yetiştirmiş olmamızdır. Elbette ki kişiliğine, beğenilerine ve beklentilerine saygı duyarak çocuk yetiştirmek olması gereken tavırdır ancak ailedeki pek çok şeye karışan, hemen her konuda kendi istediği gibi davranılmasını talep eden çocuklar yetiştirmiş olmak istenen şey değil.
 
Buna sebep biz yetişkinlerin sınırları doğru çizememiş olmamızdır.
 
Bir çocuğa kardeş isteyip istemediğini sormak başka şeydir, çocuk kardeş istiyor diye ikinci ya da üçüncü bir çocuk sahibi olmaya karar vermek başka bir şeydir. 
 
Buradaki ayrımı net ve doğru yapmak gerekir. Çocuklar sahip olamadıkları bir sorumluluğu gösteremezler. Dolayısıyla bir başka çocuğun hayatımıza getireceği yükü hesaplamak biz yetişkinlerin görevidir. Çocuklar pek çok şeyi isteyebilirler. Onlar yapıları gereği sürekli olarak talep ederler. Ancak ebeveyn olmak onların taleplerini yerine getirmekten ibaret değildir. özellikle annelerin çocukları uğruna her şeyi görev addederek davranıyor olmaları, çocuklarına bağımlı bir tutum geliştirmeleri sağlıklı bir durum değildir. Aksine bu kadar bağımlı bir anne figürü mutsuz ve tatminsiz çocuklar demektir.
  
Anne çocuğunun istediği her şeyi yaparak, onun her isteğine evet diyerek aslında en büyük kötülüğü kendisinin yaptığının bilincinde olamıyor maalesef. Çocuğun çevresinde bu kadar sahte bir cennet yaratarak geleceğin mutsuz ve tatminsiz bireylerini yetiştiriyor olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Çünkü dışarıdaki hayat böyle değil. Sosyal hayat ve toplum her dediğine evet denilerek büyütülmüş bir çocuğu mutlu etmek üzere kurgulanmamış. Aksine son derece acımasız ve çatışmacı bir yaşam var evin dışında. Buradaki şartlara uyum göstermeyi, beklemeyi, isteklerini ertelemeyi öğrenmemiş, başkalarının varlığını ve haklarını kabullenmeyi, empati kurmayı erken yaşlarda öğrenmemişse bir çocuk evin dışındaki hayat bir çok olumsuzluk getiriyor çocuğa.
 


12

UZMANIN DİĞER YAZILARI

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük