Prof.Dr.Arif Verimli
arifverimli@kucukinsan.com

 

1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi.

Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi. O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi ( bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ) İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndüler. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.

1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli 1982–1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. Bu andan itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin arttırılmasında bir nefer gibi çalıştı.

1994–2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti. En büyük hayali çalıştığı kurumun bir enstitü olmasıydı. Tüm meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır. Özellikle İstanbul genelindeki liselerde “ Gençliği Uyuşturucu ve Alkolden Korumak” için verdiği seminerler dikkat çekmektedir. Sayısını kendisinin de hatırlayamadığı kadar çok bilimsel yazı ve makalesi bulunan Verimli' nin bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı maket gemi koleksiyonu vardır. Başhekimliği döneminde kurduğu “Evlilik Danışma Merkezi” “UMATEM” “182 Umut Işığı Hattı” “İntihar Müdahale Merkezi” halen toplum faydasına hizmet etmektedir.
 

2004' de Başhekimlik görevinden alınmasından sonra Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davayı kazanarak görevine iade edilmiş, ancak başhekimliğe geri dönse de uyumlu çalışabileceği bir ekip ve ortam olamayacağını düşündüğünden göreve başlamamış ve emekliliğini istemiştir. Emekli olan Verimli şu an Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak topluma fayda ve hizmetlerini sürdürmektedir.
      

 Uluslararası Makaleler

1-Taneli,B.,Verimli,A.,Taneli,S.,Özaşkınlı,S.,Kireççi,Y.,Ergun,Ş.,Erden,G : Cerebral lateralization in normals, schzophrenia and schzophrenia-like psychotic epilepsy. Adv.Biol.Psychiat., 16:132-145,1987

2-Tot,Ş.,Şahin,G.,Verimli,A. : Primary Fibromyalgia and Depression: The Role of Relatives in Fibromyalgia, The Pain Clinic (Kabul Edildi),2004

Uluslararası Bildiriler

1-Taneli,B.,Verimli,A.,Kireççi,Y.,Ergun,Ş.,Erden,G.,Taneli,S.,Özaşkınlı,S : Cerebral lateralization in normals, schizophrenia and schizophrenia-like psychotic epilepsy. 5th İnternational Symposium on Clinical Aspects or Psychopaphological Conditions. Vienna,July 9-10,1983

2-Verimli,A.,Arkonaç,O.,Beyazyürek,M.,Koçak,T. : An Effaccacy Study Comparing Carbamazepin and Chlorpromazine in Manic Patients. VIII. World Congress of Psychiatry Abstracts Book,Athens,1989,p:316

3-Beyazyürek,M.,Arkonaç,O.,Verimli,A.,Tuncel,C.,Ersül,Ç.,Kalyoncu,A., Toker,F. : A Double Blind Study of Trazodone and Amitriptyline in the Treatment of Mood Disorders,VIII.World Congress of Psychiatry Abstracts Book,Athens,1989,p:403

4-Verimli,A.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T. : The Psychopathology in Psychiatric Disorders of Epileptic Patients. İnternational Symposium on Psychiatric Disorders and Epilepsy. Bursa/Turkey,1990

5-Verimli,A.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T. : The Psychopathology in Psychiatric Disorders of Epileptic Patients. J. Biological Psychiatry supp.29(11S):528S,1991 (Abstracts of 5th World Congress)

6-Verimli,A.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T.,Ersül,Ç. : Psychiatric Disorders in Left or Right sided Brain Lesions. J. Biological Psychiatry supp.29(11S):698S,1991,(Abstracts of 5th World Congress)

7-Kalelioğlu,T.,Eradamlar,N.,Kantarcı,E.,Verimli,A.,Alpkan,L.,Beyazyürek,M. Mianserin and Maprotiline by Their Anticholinergic Side Effects. Clinical Neuropharmacology,Vol 15 supp.1 p:419B,1992 (Proceedings of the 18th Collegium İnternationale Neuro-Psychopharmacologium Congress,Nice/France)

8-Verimli,A.,Kara,H.,Büyükkal,B. : Magnesium Deficiency and Depression: Two Case Reports. Clinical Neuropharmacology,Vol 15 supp.1 p:512B (Proceedings of 18th Collegium İnternationale Neuro-Psychopharmacologium Congress,Nice/France)

9-Atalay,N.,Öztezcan,S.,Atalay,H.,Verimli,A.,Hikmet,O.,Toker,G. : Alterations on Antioxidant Defence System in Schizophrenic Patients. Schizopheria 1992 and İnternational Conference Abstract Book,p:85, Vancouver/ Canada,1992

10-Verimli,A.,Özsoy,T.,Karadağ,F.,Türkcan,A.,Aran,F.,Oral,E.T. :Bipolar Type I and Type II Disorders Between Turkish İn-Patient Population. 2nd İnternational Conference on New Directions in AffectiveDisorders. Abstracts Book p:61,Jerusalem,1995

11-Verimli,A.,Oral,E.T.,Karadağ,F.,Özsoy,T.,Aran,F.,Türkcan,A.,Adanur,A.İ. Valproate in the Prevention of Bipolar Disorder: Two Year Follow-Up 2nd İnternational Conference on New Directions in Affective Disorders. Abstracts Book,p:27,Jerusalem,1995

12-Pektaş,A.,Büyükkal,B.,Karadağ,F.,Oral,E.T.,Verimli,A. : Alcohol Dipendence as an Affective Spectrum Disorder. X.World Congress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:38

13-Büyükkal,B.,Oral,E.T.,Demir,T.,Demir,D.,Sarılgan,C.,Verimli,A. : Eating Disorders as an Affective Spectrum Disorder: A Controlled Family History Study. X.World Cogress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:41

14-Sarılgan,C.,Büyükkal,B.,Oral,E.T.,Kırlı,S.,Verimli,A. : Cerebral Lateralization in Mood Disorders. X.World Congress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:220

15-Sarılgan,G.,Erten,E.,Oral,E.T.,Verimli,A.,Hanoğlu,L.,Karadağ,F. : The Evaluation of Fronto-Parietal Functions and İnsight İn Bipolar Affective DisorderPatients,I.İnternational Symposia of Biological Psychiatry Bursa/Turkey,1997

16-Erten,E.,Karadağ,F.,Oral,E.T.,Sarıldgan,G.,Hanoğlu,L.,Verimli,A. : Fronto-Parietal Functions in First Episode Manic Patients and Its Relation with the Age of Onset. Acta Neuropsychiatrica, Vol 12:3,2000

17-Toksoy,Ö.,Erten,E.,Verimli,A.,Oral,E.T. : Discontinuatioo of Volproate in BP Maintenance: One-year Follow-up. The J. European College of Neuropsychopharmacology,Supp 3,Vol. 12,s 212,2002

Atıflar

1-Goodnick,P.J: Mania,p:305-306'da Valproate-Lithium combination in the prophylaxis of bipolar disorder: three years of open followup. İnternational Congress on Advances in Affective Disorders,Jerusalem,1991

Kitap Bölüm Yazarlığı

1-Larenks Kanseri ve Boyun: Doç.Dr.M.Ömür,Ö.Doğan,Ç.Kaleli. Haseki Hastanesi Vakfı Vayını,İstanbul,1992: “Larenks Kanseri ve Psikolojisi” A.Verimli,B.Biberci,sh:233-235

2-Psikiyatri Temel Kitabı: C.Güleç,E.Köroğlu,Hekimler Yayın Birliği,Ankara,1997: “Şizoaffektif Bozukluk” ,F.Karadağ,A.Verimli,Cilt 1 sh:361-365

Kitap Editörlüğü

1-“Affektif Spektrum Bozuklukları”,Nobel Tıp Kitapevi,İstanbul,2004,156 sayfa

Hakemlik ve Yayın Danışma Kurulu üyeliği

1-Anadolu Psikiyatri Dergisi

2-Klinik Psikiyatri Dergisi

3-Yeni Symposium

4-Düşünen Adam Dergisi

Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlığı ve Konuşmacılık

1-XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Ankara,25-28 Eylül 1996,Oturum Başkanı

2-Gazi Psikiyatri Günleri,Kemer/Antalya,1999,sh:17-32,Konuşmacı

3-IV.Uluslararası Bakırköy Günleri,İstanbul,3-5 Kasım 1999,Oturum Başkanı

4-Gazi Psikiyatri Günleri,Belek/Antalya,2000,sh:59-89,Konuşmacı

5-IX.Anadolu Psikiyatri Günleri,Edirne,13-17 Haziran 2000,Konferans

6-Ulusal Psikiyatri Kongresi,Marmaris,2002,Oturum Başkanı

Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulunda Aldığı Görevler

1-XXIII.Ulusal Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi Genel Sekreterliği İstanbul,14-18 Eylül 1987.(Ulusal)

2-I.Uluslararası Bakırköy Günleri Genel Sekreterliği,İstanbul,15-17 Haziran 1990. (Uluslar arası)

3-II.Uluslararası Bakırköy Günleri Genel Sekreterliği,İstanbul,22-24 Mayıs 1993. (Uluslar arası)

4-XXIX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Bursa,29 Eylül-4 Ekim 1993 (Ulusal)

5-3rd European Symposium on Drug Addiction and AIDS Başkanlığı,İstanbul 23-26 Oct 1995, (Uluslar arası)

6-III.Uluslararsı Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,6-8 Kasım 1996 (Uluslar arası)

7-XXXIII.Ulusal Psikiyatri Kongresi Başkanlığı,Antalya,1-4 Ekim 1997(Ulusal)

8-II.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Başkanlığı,İstanbul,12-14 Kasım 1998

9-XXXV.Ulusal psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Trabzon,1999,(Ulusal)

10-IV.Uluslararası Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,3-5 Kasım 1999 (Uluslar arası)

11-XXX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Nevşehir,9-14 Eylül 1994 (Ulusal)

12-Regional Congress of Biological Psychiatry Başkanlığı,İstanbul,3-5 July 2000 (Uluslar arası)

13-IX.Anadolu Psikiyatri Günleri Danışma Kurulu,Edirne,13-17 Haziran 2000 (Ulusal)

14-III.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Kapadokya,18-21 Haziran 2001, (Ulusal)

15-V.Uluslararası Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,13-15 Mart 2003 (Uluslar arası)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

1-1988 Kasım'dan başlayarak 2004 Temmuz'a kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şefi Olarak Görev Yaptı. (34 Yarıyıl)

2-Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2004-2007 tarihleri arasında toplam 6 bahar yarıyıl "Psikiyatri" dersi vermeye devam etmektedir.

3-Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2004-2007 tarihleri arasında toplam 6 güz yarıyıl "Psikiyatri" dersi vermeye devam etmektedir.

Tez Yönetimi

1-Duygudurum Bozukluklarında Hücresel ve Hümoral Bağışıklık Sisteminin İncelenmesi,T.T,Şatır,1996

2-Bir Duygudurum Spektrum Bozukluğu Olarak İrritabl Kolon Sendromu M.Solmaz,1996

3-Migrenin Duygudurum Bozukluğu Spektrumundaki Yerinin Araştırılması,M.E.Arabacı,1997

4-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında…,E.Şanlık,2003

5-Remisyondaki Şizofreni Hastalarında Semptomatoloji,Sendrom ve Komorbidite Açısından Depresyonun Araştırılması,B,Özen,2003

“Daha 16 Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezi Yönetilmiş tez bulunmaktadır”

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Verimli,A.,Taneli,B: Depresyonda biyojen aminlerin rolü ve biyojen amin prekursörlerinin tedavideki etkinliği. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 3:201-208,1980

2-Taneli,B.,Sarıçoğlu,F.,Verimli,A.,Taneli,S.,Özaşkınlı,S : Sıcak su ile provoke olan refleks kompleks parsiyel nöbetler ( Sıcak su epilepsisi). Bursa Tıp Fakültesi Dergisi. 2:217-222,1981

3-Verimli,A : Serebral lateralite ve Psikiyatrik hastalıklar. Düşünen Adam Dergisi, 1:1-5,1984

4-Verimli,A : Epilepsi ve Epilepsi ile birlikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar. Düşünen Adam Dergisi, 9:27-30, 1987

5-Verimli,A.,Arkonaç,O.,Çalışkan,M : Psikiyatrik belirti ile başlayan iki araknoid kist olgusu. Düşünen Adam Dergisi, 9:43-46,1987

6-Verimli,A.,Yenigün,M.,Abay,E : Elektrokonvulsif terapi (ECT) uygulanan hastalarda elektromekanik sistol değişiklikleri (QT) . Haseki Tıp Bülteni 3(26):184-187 1988

7-Verimli,A.,Çakmak,D. : Günümüzde Organik Psikiyatri Kavramı,Haseki Tıp Bülteni 1(28):82-85,1990

8-Türkcan,A.,Erdine,S.,Verimli,A. : Kronik Ağrılı Hastalarda Psikiyatrik Semptomatoloji. Ağrı Dergisi,5(1) sh:13-21,Ocak 1993

9-Karadağ,F.,Oral,E.T.,Topuz,B.,Sarılgan,G.,Verimli,A. : Lityum Tedavisinin Yan Etkisi Olarak Siyalore: Olgu Sunumu. Düşünen Adam Dergisi, 7:2022 1994

10-Oral,E.T.,Karadağ,F.,Özsoy,T.,Adanur,A.İ.,Uçarer,N.,Solukçu,R.,Verimli,A. İki Uçlu Mizaç Bzukluğu Tedavisinde Valproat: Koruyucu Tedavide Yeni Bir Seçenek? Düşünen Adam Dergisi, 7(4): 4-8,1994

11-Oral,E.T.,Yalçıner,B.,Karadağ,F.,Sarı,H.,Verimli,A. : Monopolar Mania and/or Multiple Sclerosis: A Case Report. Düşünen Adam Dergisi,7(4):20-22 1994

12-Yalçın,F.,Verimli,A.,Oral,E.T.,Kırlı,S. : Kronik Şizofrenlerde Serebral Lateralizasyon ve Yumuşak Nörolojik İşaretler. Düşünen Adam Dergisi 9(4):54-60,1996

13-Şatır,T.T.,Oral,E.T.,Verimli,A.,Aralsı,M.,Deniz,G. : İlaç Kullanmayan Duygudurum Bozukluğu Hastalarında Hücresel Hümoral İmmünitenin İncelenmesi,Düşünen Adam Dergisi,9(4):18-22,1996

14-Solmaz,M.,Sayar,K.,Uğurad,İ.,Oral,E.T.,Verimli,A.,Tunçkale,A.,Ergen A.K. : İrritabl Kolon Sendromunda Psikiyatrik Bozukluklar. Türk Psikiyatri Dergisi,9(3):190-197,1998

15-Kurt,E.,Oral,E.T.,Verimli,A. : Şizofren ve Diğer Psikotik Hastalarda Klasik ve Yeni Antipsikotik İlaçların İnsülin ve Glikoz Metabolizması üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 12(2):57-63,2002

16-Oral,E.T.,Şahin,Ş.,Akman,B.,Verimli,A. : İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Tedaviye Uyum: “Farz Edelim ki,Şeker Hastasısın.” Demek Yeterli mi? Anadolu Psikiyatri Dergisi,3:212-222,2002

17-Keleş,E.,Verimli,A.,Oral,E.T. : Depresyon Tedavisinde Bakırköy Örneği. Türkiye'de Psikiyatri,2003 (1-2):38-43

18- Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:169-178 Eken B., Verimli A., İzbırak G., Er O. “Psikiyatrik Bozuklukta Lamotrijin Kullanımı

 

Diğerleri

1-Verimli,A: ülkemizde Uyuşturucu Kullanımının Yaygınlığı,Türkiye'de Uyuşturucu Madde Sorunları Semineri Kitabı,İstanbul,1996,sh:56-72

2-Verimli,A: Çocuk Suçlarında Uçucu Bağımlılığı, Çocuk istismarı ve Önlemleri Panel Kitabı,İstanbul,2002,sh:129-142

3-Verimli,A: Yeni Türk Lirası'na Geçişin Psikolojisi. Yeni Türk Lirası'na Geçiş Sempozyumu Kitabı,İstanbul,2004,sh:94-98

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1-Taneli,B.,İtil,T.,Özaşkınlı,S.,Verimli,A.,Sarıçoğlu,F.,Nefesoğlu,T.,Bıdık,N. Bozok,M : SK & F 69634 ( Clopipazan) ile şizofrenik hastalarda yapılan pilot çalışma. XIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kıbrıs,1978

2-Taneli,B.,Taneli,S.,Özaşkınlı,S.,Sarıçoğlu,F.,Nefesoğlu,T.,Verimli,A : Aşırı susuzluk hissi polıdipsi ve projektil kusma nöbetleri ile karakterize ender görülen bir epilepsi olgusu. XVII. Ulusal Psikiyatri ve nörolojik Bilimler kongresi İzmir ,1981

3- Taneli,B.,İtil,T.,Özaşkınlı,S.,Verimli,A.,Sarıçoğlu,F.,Nefesoğlu,T.,Taneli,S. Bıdık,N., Bozok,M : Clopipazan ve Haloperidol ile şizofreniklerde çift-kör çalışma. XVII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,İzmir,1981 sh: 77-78

4-Taneli,B.,Taneli,S.,Özaşkınlı,S.,Nefesoğlu,T.,Sarıçoğlu,F.,Verimli,A. Psikoz ile Epilepsi Arasındaki İlişki.XVII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,İzmir,1981, sh:142-143

5-Arkonaç,O.,Aslaner,F.,Verimli,A : Nöroleptik idame tedavisinin kesilmesi, XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Adana,1985 sh:181-185

6-Arkonaç,O.,Verimli,A.,Beyazyürek,M.,Koçak,I : Mizaç bozukluklarının tedavisinde ve önlenmesinde karbamazepin etkinliği 1-Manik hecmenin akut tedavisinde karbamazepin. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 14-18 Eylül,1987, İstanbul

7-Arkonaç,O.,Tuncer,C.,Verimli,A.,Beyazyürek,M.,Ersül,Ç.,Kalyoncu,A., Toker,F.,Karamustafalıoğlu,O : Değişik Depresyon guruplarında trazodone' un etkisi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,14-18 Eylül,1987 İstanbul

8-Arkonaç,O.,Verimli,A.,Tuncer,C.,Beyazyürek,M.,Ersül,Ç.,Toker,F. Kalyoncu,A.,Karamustafalıoğlu,O : Trazodone' un antidepresif etkisinin Amitriptiline ile karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı, Ankara, 1988 sh: 14

9-Ersül,Ç.,Beyazyürek,M.,Tuncer,C.,Verimli,A.,Karamustafalıoğlu,O. Samancı,A : Alkol Bağımlılığının bedensel komplikasyonları. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı, Ankara,1988, sh: 140

10-Beyazyürek,M.,Tuncer,C.,Ersül,Ç.,Verimli,A.,Karamustafalıoğlu,O., Samancı,A.Alkol bağımlısı kadın hastalarda tiroid fonksiyonlarının incelenmesi. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı Ankara,1988, sh: 11

11-Ersül,Ç.,Beyazyürek,M.,Tuncer,C.,Verimli,A.,Karamustaflıoğlu,O. Samancı,A : Alkol bağımlılığının çalışma hayatına etkisi, XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı,Ankara,1988, sh: 11

12-Ersül,Ç.,Verimli,A. : Çok Yüksek Doz Amineptine Kullanımı Saptanan üç Olgu Nedeniyle Amineptine Aşırı Dozu. XXVI.Ulusal Psikiyatri, ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,Cilt 2,İzmir,1990 sh:267-274

13-Verimli,A.,Saygılı,S. : Epilepsi ve Suç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990,sh:509-511

14-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Erkoç,H. : BT'de Sağ-Sol Hemisfer Lezyonu Gösteren Olgularda Psikiyatrik Klinik Tablo. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, İzmir,1990,sh:513-517

15-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Aran,F.,Erkoç,H. : BT'de Lezyonun Lokalizasyonu ve Psikiyatrik Bozukluklar. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3,İzmir,1990 sh:519-525

16-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Erkoç,H. : Psikiyatrik Olgularda BT Değerlendirme ve Endikasyon Alanları.XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:527-533

17-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Pınar,Z. : Bir Olgu Nedeni ile Periventriküler Vasküler Değişiklikler ve Kognitif Kusurlar. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:535-540

18-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T. : Epileptiklerde Psikiyatrik Bozuklukların Epilepsi nöbeti ile İlişkisi.XXVI.Ulusal Psikiyatri ve nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:541-553

19-Ataman,H.S.,Verimli,A.,Aydoğmuş,K. : Mental Retarde Çocukların Annelerinde Görülen Ruhsal Belirtiler. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:63

20-Kara,H.,Verimli,A.,Sayar,K.,Yazıcı,M.K.,Ağargün,M. : Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kişilik Bozuklukları ve Kişilik Özellikleri.XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:99

21-Pınar,Z.,Verimli,A.,Ceylan,N.,Akyıldız,N. : Akut ve Kronik Şizofrenlerde El üstünlüğünün Sayısal Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:164-165

22-Özsoy,T.,Verimli,A.,Kükürt,R.,Büyükkal,M.B. : Psikiyatrik Tanılarda Atipik Gurubu ve Sikloid Kavramı. XXVII: Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:165-166

23-Atalay,H.,Verimli,A.,Büyükkal,A.,Özsoy,T. : İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Psikomotor Epilepsi Semptomlarının Taranması. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:192

24-Verimli,A.,Kükürt,R.,Büyükkal,B.,Özsoy,T.,Atalay,H.,Altınöz,F. : Mental Retardasyona Eşlik Eden Psikiyatrik Tablolar.XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:206-207

25-Kükürt,R.,Ersül,Ç.,Verimli,A. : Antidepresif İlaçların Su-Elektrolit Dengesine Etkisi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:222

26-Kara,H.,Kükürt,R.,Verimli,A. : Depresyonda Hipomagnezemi: İki Olgu Bildirimi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:196-197

27-Verimli,A. : Mizaç Bozukluklarında BT,MRI,PET Bulguları. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I. Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991 sh:42-45

28-Verimli,A. : Mizaç Bozukluklarında Nöroendokrin Göstergeler. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I.Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991 sh:46-48

29-Verimli,A.,Saygılı,S.,Kükürt,R.,Altınöz,F.,Türkcan,A.,Atalay,H. : Standart Biyolojik Tedavilerle Kontrol Altına Alınamayan Hospitalize Psikiyatrik Olgularda Klonazepam. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I.Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991,sh:93-95

30-Verimli,A.,Oral,E.T.,Karadağ,F.,Kükürt,R.,Özsoy,T.,Solukçu,R.,Arabacı,M. 161 İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olgusunun Sosyodemografik, Genetik, Klinik Değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı Bursa,1993 sh:52

31-Yalçın,F.,Verimli,A.,Kırlı,S.,Oral,E.T. : Şizofrenide Hemisferik Lateralizasyon ve Yumuşak Nörolojik Bulgular. XXIX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı,Bursa,1993,sh:34

32-Özsoy,T.,Karadağ,F.,Oral,E.T.,Bora,İ.,Verimli,A. : Mizaç Bozukluğu Tanısı Alan 213 Olgunun Değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi Nevşehir,1994

33-Karadağ,F.,Aran,F.,Verimli,A.,Oral,E.T.,Eryıldız,D.,Solmaz,M. : Etkinliği ve Yan Etkileriyle Clozapine, Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi,Bursa,1995

34-Oral,E.T.,Şahin,S.,Verimli,A. : Kronik Seyirli İki Hastalıkta Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi:Hasta ve Hekimlerin Düşünceleri, XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Antalya,1997

35-Arabacı,M.,Oral,E.T.,Verimli,A.,Öztürk,M.,Karadağ,F. : Migrenin Duygudurum Bozukluğu Spektrumundaki Yerinin Araştırılması. XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Antalya,1997

36-Sarılgan,G.,Erten,E.,Oral,E.T.,Verimli,A.,Karadağ,F. : The Comparison of Frontal Lobe Functions and Neurological Soft Signs of Bipolar Patients in First Manic Episode and in Remission. I.Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu,Kuşadası,1998

37-Mumcu,C.,Mumcu,Ş.,Oral,E.T.,Verimli,A. : The Relationship Between Artistic Creativity and Mood Disorders. I.Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu,Kuşadası,1998

38-Kurt,E.,Adanur,A.İ.,Oral,E.T.,Verimli,A. : Duygudurum Bozukluğu Hastalarında ve Birinci Derece Akrabalarında “Affektif Spektrum Bozukluğu” XXXV.Ulusal Psikiyatri Kongresi,Trabzon,1999

39-Çavaş,A.,Verimli,A.,Oral,E.T.,Karadağ,F.,Özer,D. : Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda ve Birinci-İkinci Derecede Akrabalarında Duygudurum Bozuklukları ve Duygudurum Spektrum Bozukluğunun Araştırılması. XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı,Trabzon,1999,sh: 317-322

40- 02 - 07 Nisan 2005: 13th AEP Congress in Munich: Katılımcı

41- 07 - 10 Nisan 2005: 9. Gazi Psikiyatri İnteraktif Kongre Antalya: Panelist "Cannabis, Cannabinol ve Psikoz"

42- 05 Mayıs 2005 İstek Vakfı Sempozyum: "Çocuk ve Ergenlerde Suçluluk Oranları ve Çözümleri" İstanbul: Panelist

43- 28 Haziran - 3 Temmuz 2005: 8. Uluslar arası Biyolojik Psikiyatri Kongresi Viyana: Katılımcı

44- 31 Ağustos - 4 Eylül 2005: Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Çeşme: Oturum Başkanı

45- 10 - 16 Eylül 2005: XIII. Dünya Psikiyatri Kongresi Kahire/ Mısır: Katılımcı

46- 16 - 20 Kasım 2005: 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum: Katılımcı

47- 14 - 18 Aralık 2005: 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi İstanbul: Katılımcı

48- 04 - 07 Mart 2006: 14th AEP Congress in Nice: Katılımcı

49- 08 - 12 Mart 2006: II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi İstanbul: Oturum başkanı ve Panelist "Kadın ve Erkek Beyni Arasındaki Farklar"

50- 30 Mart - 02 Nisan 2006: Mood Disorder Kongresi İstanbul: Katılımcı

51- 06 - 09 Nisan 2006: 10. Gazi Psikiyatri İnteraktif Kongre Kıbrıs: Panelist

52- 08 - 10 Mayıs 2006: VI. Uluslar arası Bakırköy Günleri İstanbul: Katılımcı

53- 14 - 18 Haziran 2006: XV. Anadolu Psikiyatri Günleri Samsun: Katılımcı

54- 22 - 25 Haziran 2006: XIII. Sosyal Psikiyatri Kongresi Bursa: Oturum Başkanı

55- 01 - 05 Kasım 2006: 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul: Panelist "İnsan Beyni ve Politik Davranış"

56- 05 - 07 Ekim 2006: Anti Aging Sempozyumu İstanbul: Panelist "Yaşlanmanın Ruhsal Yönü"

57- 23-25 Şubat 2007: II. Şizofreni Akademisi Antalya: Katılımcı

58- 17-21 Mart 2007: 15th AEP Congress in Madrid: Katılımcı

59- 21-25 Mart 2007: XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi İstanbul: Katılımcı

60- 04-08 Nisan 2007: 11. Gazi Psikiyatri Günleri Kıbrıs: Olgu Sunumları ve Katılımcı süpervizyonu

61- II. Ulusal  Pskofarmakoloji Kongresi 21-25 Haziran 2007 İstanbul “Oturum Başkanı” Kanıta dayalı tıp ışığında duygudurum bozuklukları: Gerçekler ve Mitler

62- VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 04-08 Eylül 2007 Mersin “Oturum Başkanı ve Konuşmacı “Tedaviye Dirençli Depresyonda Lamotrigine”

63- I. Ulusal Kognitif ve davranışçı Terapiler Derneği Kongresi 29-30 Eylül 2007 İstanbul Katılımcı

64- ECNP (Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi) 13-17 Ekim 2007 Viyana Katılımcı

65- 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-28 Ekim 2007 İstanbul Katılımcı

66- VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 5-8Eylül 2007 Mersin “Rezistant Depresyonda Lamotrigine Kullanımı”

67- III. Şizofreni Akademisi 22-24 Şubat 2008 Antalya Katılımcı

68- I. Uluslararası Yeşilay Bağımlılık Kongresi 27 Şubat 2008 İstanbul Panelist: “Trafikte Uyuşturucu Bağımlılığı”

69- V. Ulusal Anksiyete Kongresi 5-9 Mart 2008 Bursa Oturum Başkanı: “Obsessif Kompulsif Bozukluk”

70- XII. Gazi Psikiyatri Günleri 2-6 Nisan 2008 Kıbrıs Olgu Sunumları ve Katılımcı süpervizyonu

71- 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya Katılımcı
 

Yöneticilik

17 Mayıs 1994-Eylül 2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği.
 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük