Uzmanlarımız

Psikolog Serap Duygulu( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Bebeğiniz Zeki Olsun
İnsan zekası ve sahip olunan zekanın sınırlarının ne olduğu, nasıl geliştirileceği yıllardır anne babaların ve uzmanların gündemindeki en önemli konu olmaya devam ediyor. Zeka üzerine bu güne kadar yapılmış pek çok araştırma var ve bu araştırmaların sonuçları her geçen gün bilgilerimize yeni bilgiler katıyor ve zeka konusundaki bilinmezlere ışık tutuyor.
 
Zeka denildiğinde konunun en önemli yapı taşının bu zekanın ne zaman ortaya çıktığını ve nasıl oluştuğunu henüz tam olarak çözemediğimizi ve bütün araştırmaların aslında bu nokta üzerinde yoğunlaştığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte öncelikle bilmemiz gereken Zeka’nın tanımın ne olduğu.
 
Zeka Nedir?
Soyut ve somut nesnelerin, birbirleriyle olan ilişkilerini bir takım kavramları kullanarak, anlayabilme, bir sonuca ulaşma, mantıksal çıkarımlarda bulunma gibi işlevlerle bütünleştirmek ve bir amaca ulaşmak amacıyla yönlendirme yapabilmek gibi bir takım becerilere sahip olmak zeka olarak tanımlanmaktadır.
 
Zeka tek başına bir kavram değildir ve tek başına bir eylemden oluşmaz. Genel olarak bir çok zeka tanımına rastlamak mümkündür ancak bu tanımların her biri zekanın farklı alanlarının açıklamalarını içerir. Zeka dediğimiz kavram sözel, sayısal, mekansal, algısal anlamda hız, ifade etme, anlama, muhakeme yapma, akılda tutma gibi pek çok önemli işlevin bütünüdür. Dolayısıyla aslında zeka sahip olunan potansiyeldir. Her bireyde değişik düzeylerde vardır ve bu düzeyler farklı tekniklerle ölçülebilir.
 
Zekanın günümüze dek ortaya konan tanımları, yapılan araştırmaların sonuçları ve bütün kuramlar, insan zekasının geliştirilebilir bir kapasite olduğunu kabul eder. Bu kapasite ise deneyim, öğrenme, çevre, aile, gibi hayat koşulları içinde geliştirilebilir ya da duraksatılabilir. Kısacası zeka bütün bu işlevlerin tamamını kapsayan bir bileşimdir.
 


1234

UZMANIN DİĞER YAZILARI

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük