Uzmanlarımız

Pedagog Öznur Simav( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Çocuklarda Çevre Değişikliğinin Etkileri

Çocuk denilen kıymetli varlık, bulunduğu aileye katılmakla aynı zamanda bir çevrenin içine doğmuş olur. Bu çevre onun için vazgeçilmezdir. Bu çevrenin içinde benimsenir, ihtiyaçları bilinir, karşılanır. İstisnai durumlar dışında genel anlamda bu böyledir.  

Bebekler doğdukları aile içinde beslenmeleri, uykuları, temizlik ihtiyaçları, ısınma ihtiyaçları karşılanarak büyütülürler. Bunlar, temel fiziksel ihtiyaçlardır. Fiziksel ihtiyaçların karşılanması bebeğin hayatta kalabilmeyi başarmasını sağlar. Psikolojik ihtiyaçlar, sevme sevilme, güven içinde olma, bir yere ait olma, bir ailenin üyesi olduğunu, aileye ait olduğunu bilme duyguları yetişkinler hissetmese de bebek tarafından hissedilir. 
 
Bebeklikte güven içinde olma ihtiyacı, duygusal en önemli ihtiyaçlardandır. Annenin ya da ona yakın bir kişinin onu sevgisiyle sarıp, kuşatması çok önemlidir. Burada dikkat edilecek husus, ilgilenen kişinin sürekliliğidir. Bebeğin çevresi, içinde bulunduğu, psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı aile çevresidir. İletişim içinde olduğu kişilerde aile bireyleridir.
 
Çocuklar, bebeklik döneminden başlayarak yaşamın içinde birtakım deneyimler edinirler. Bu süreçte kendilerini tanırlar ve kabul ederler. Hızlı bir öğrenme süreci yaşarlar. Ailesi burada önceliklidir, daha sonraları yakın çevre ve daha sonra yaş ve gelişim seviyesi ile bağlantılı olarak, okul ve uzak çevreye doğru bir açılım söz konusudur. Çocuk için çevre, anlaşılması güçtür ve ona karmaşık gelir. Zaman içinde aşamalı olarak çevre genişlediğinde ve yakın çevresi ile güvene dayalı ilişkiler kurduğunda, ait olma duygusunu iyi bir şekilde hissettiğinde adaptasyon kısmen kolaylaşır.
 
Ancak, çevre her zaman için karışık, komplike özelliğini korur. Çocuğun çevresi ile pozitif ilişkiler kurabilmesi, aktif olarak çevresi ile etkileşim içinde olabilmesi, yaratıcı kişiliğini ortaya çıkarabilmesi için sosyal yönden desteklenmesi gerekir. 
 
Bebeklik döneminden çocukluk dönemine geçişte, aile bireylerinin yanında ailenin iletişim kurduğu akraba ilişkileri ve yakın aile arkadaş çevresi de gündemdedir. 


123

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük