Op.Dr.Emel Oğuz
uzman@kucukinsan.com

 

Adı, Soyadı: Emel OĞUZ
Doğum tarihi: 03.03.1976
Doğum yeri: ANTALYA
Cep tel: 05322538890    
E- posta: emelavcu@gmail.com
   
Öğrenim Geçmişi:

 • 1992-1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • 1999-2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D., Ankara

 

İş Deneyimi:

 • Eylül 2000- Haziran 2005: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi A.B.D.  ANKARA
 • Temmuz 2005- Temmuz 2007: Özel Kent Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, İZMİR
 • Haziran 2008- ...: Medical Park Antalya Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, ANTALYA

 

Yayınlar

 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Endoscopic sclerotherapy alters esophageal motility.
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Follow up criterias for patients with pneumonectomy. 
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Thymic enlargement in childhood.
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, F. Cahit Tanyel, M. Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu. Female breast masses during childhood.
 • Emel Avcuoğulları, İbrahim Karnak, F. Cahit Tanyel, M. Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu. Hemangioma of the bladder, urethra and vagina in a child: a rare cause of hematuria.
 • Emel Avcuoğulları, İbrahim Karnak, F. Cahit Tanyel, M. Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu. What causes short-bowel syndrome in gastroschisis: a case report identifying this etiology.

 

Sözel Sunumlar

 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Endoskopik skleroterapi özefagus motilitesini değiştirir mi?  XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa.
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, F. Cahit Tanyel, M. Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu. Kız çocuklarında meme kitlelerine yaklaşım (Değerlendirmede: XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi, Gaziantep)
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Pnömonektomilerde izlem kriterleri. (Değerlendirmede: XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi, Gaziantep)
 • Emel Avcuoğulları, Arbay Ö. Çiftçi, M. Emin Şenocak, F. Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu. Çocukluk çağı timus büyümelerinde yaklaşım. (Değerlendirmede: XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi, Gaziantep)

 

Kurslar

 • Tıbbi etik kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran 2003
 • Deneysel Araştırma ve Laboratuar Hayvanları Kullanım Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mayıs 2003
 • Enürezis ve Videoürodinami Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. Kasım 2003
 • Hipospadias Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. Aralık 2003
 • Wilms Tümörü Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mayıs 2004
 • Pediatrik Retroperitoneoskopi Kursu. Uludağ Üniversitesi, Bursa. Eylül 2004
 • “Temel ve ileri düzey ilk yardım ve CPR” kursu. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Mayıs 2005
 • Gastroözefageal Reflü Cerrahisi Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
 • Mayıs 2005

 

Üye Olduğu Dernekler ve Sosyal Gruplar

 • Çocuk Cerrahisi Eğitim Geliştirme Derneği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 
 • Antalya Tabip Odası

 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük