Kemal Colay
kemalcolay@kucukinsan.com

Eğitim
Yüksek Lisans (2003-2006): Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Anabilimdalı (DİLKOM)
Lisans (1999-2003): Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
Ortaöğretim: İzmir Bornova Anadolu Lisesi


Konuşmacı Olarak Katıldığı Seminer, Konferans ve Eğitimler

 • 19.02.2007 Dil ve konuşma bozuklukları konferansı. Konular: dil ve konuşma bozukluklarına genel bakış, sesletim/sesbilgisel bozukluklar, kekemelik Yer: Konak Belediyesi Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu Saat: 09.00-12:30
 • 12.03.2007 Çocuklarda Gecikmiş Dil ve Konuşma Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilimdalı Poliklinik eğitim salonu Saat: 12:30-14:00
 • 03.04.2007 Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış Yer: Dokuz Eylül üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Konferans Salonu Saat: 15:30-17:00
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları kongresi 3-5 mayıs 2007 Yeditepe Üniversitesi. GAT-2’nin standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Sözlü sunu 5 mayıs 2007, 11:00-11:30 Büyük salon)
 • 14.03.2008 Artikülasyon ve Fonolojik sorunlara yaklaşımlar Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ‘işitme, konuşma, denge’ ünitesi seminer salonu. Saat: 14:00-17:00
 • 2008 bahar dönemi Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı ‘İşitme,Konuşma,Denge ünitesi’ gönüllü hizmet.
 • 06.02.2009 Konu: okul öncesi kekeme olan ve olmayan çocukların sözel anlatım becerilerinin karşılaştırılması(proje sunumu) yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı Konferans salonu.
 • 06.03.2009 Konu: nörolojik dil konuşma bozuklukları. Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirji Anabilimdalı konferans salonu(eğitim semineri)
 • Şanlı Colay N,Colay K, Aras Ş,Orcin E.,  Kekeme olan ve olmayan okul öncesi çocuklardaki sözel anlatım becerisinin karşılaştırılması. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. Kuşadası 02.05.2009 sözlü sunum

 

Yayınlar

 • GÜLHANE AFAZİ TESTİ–2 (GAT-2)’ nin Standardizasyon ve geçerlik-güvenirlik çalışması. İlknur Maviş,Kemal Colay, Seyhun Topbaş,Oğuz Tanrıdağ Türk Nöroloji Dergisi Mart-Nisan 2007 Cilt:13 Sayı:2

 

Kongre - Kurs - Seminer - Katılım Belgesi - Sertifika

 • Dudak Damak Yarıkları, seminer Doç.Dr.Seyhun Topbaş, Doç.Dr.Cengiz Çetin 23-25.09.2003
 • Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu.Anadolu Üniversitesi- 42 saatlik eğitim-(2003) -PhD.CCC.SLP. Anat KEİDAR
 • Voice Therapy:An Integrated Approach and Practical Suggessions-An.Ün. Workshop(2004)-PhD.CCC.SLP Anat KEİDAR
 • Speech Rehabilitation of Patients with Laryngectomy- An.Ün.Workshop(2004)-Dr. Pnina ERENTHAL.CCC.SLP
 • 2.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-An.Ün. (2004). Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Eskişehir/ DİLKOM
 • Türkçenin Ezgi Yapıları, seminer, Yrd.Doç.Dr. Ertan Gökmen,14.12.2004 Kekemelik Terapisi, seminer, Prof. Dr. Kenneth O.St.Louis 21-22.09.2005
 • Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı, hizmet içi eğitim, Prof.Dr.Ahmet Konrot,7-11.10.2005
 • CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları, seminer, Dr.İsmail Koçak, 22.12.2005
 • Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri. Hizmet İçi Eğitim Prof. Kenneth O.St.Louis 29.10.2005-19.12.2005
 • Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı. , Dr.İsmail Koçak,seminer 15.02.2005
 • Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ, Afazi, Seminer, 16.03.2005
 • Dr.İsmail Koçak, Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı, seminer. 23.03.2005,
 • Letitia Naigles Otizm ve Dil Edinimi, seminer, 14.04.2005
 • Dr.İsmail Koçak, CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları.,seminer 07.06.2005
 • 3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Haziran-2005) Afazili ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme . Workshop(Haziran 2005)-(Dr.Joyce HARRİS)
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi .Workshop(Haziran 2005)-(Dr.Brenda MYLES)
 • Ankara Artikülasyon Testi Eğitimi- Doç.Dr.Pınar EGE, Workshop(Haziran 2005)
 • Certificate of Dysphagia Therapy, Anadolu University - DILKOM, Eskişehir (Mindy Granberry-CCC-SLP ), 27 şubat - 4 Mart
 • Certificate of Attendance ‘ Speech & Language Delay and Intervention’, Anadolu University – DİLKOM, Eskişehir. ( Jean Brown, Clinical Assoc. Prof., Cathy Bacon, Clinical Assoc. Prof., Arizona State University – ICRP, USA) , 26 – 28 Nisan
 • Ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi - Workshop(25-30 aralık 2006)Phd, CCC-SLP Melda Kündük
 • Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu 7-8.04.2007-Türk ORL klinikleri. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları kongresi 3-5 mayıs 2007 Yeditepe Üniversitesi.
 • Engelli çocuklarda iletişim ve dili geliştirme stratejileri. M. Jeanne Wilcox, 3 Mayıs 2007
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Ses Değerlendirmesinde yüksek hızda görüntüleme tekniklerinin rolü. Yrd. Doç. Dr. İsmail Koçak. 4 Mayıs 2007 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Yutma bozukluklarında değerlendirme ve terapi: Seçme konular. Melda Kündük. 5 Mayıs 2007 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Uluslararası Kognitif Nörobilim Sempozyumu 16-20 Mayıs 2007 Divan mares Otel Marmaris.(Davetli katılımcı)
 • PECS (picture exchange communication system) kursu. Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar 13-14 Haziran 2007 DİLKOM.
 • CADL-2 afazi değerlendirme testi ve Pace afazi terapisi yöntemi. Audrey L. Holland, Ph.D Regents' Professor of Speech And Hearing Sciences at the University of Arizona, Prof.G Albyn Davis Phd.. University of Massachusetts at Amherst. 8-9 10.2007 DİLKOM.
 • Yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve Terapisi Ass.Prof. Melda Kündük. Louisiana State University Department of Communication Sciences and Disorders 24-27.12.2007 DİLKOM.
 • Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, 8. Multidisipliner Toplantısı, Ankara etap altınel otel 19-20.04.08
 • Kognitif V (kognitif nörobilim toplantısı V) 2008 Divan Mares Hotel Marmaris 17.05.2008-21.05.2008
 • 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association Istanbul,Turkey, Askeri Muze ve Kultur Sitesi Komutanligi, Valikonagi Caddesi Harbiye Sisli June 25 - June 28, 2008.
 • 5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi  Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 30 Nisan -2 Mayıs.
 • Yaygın gelişimsel bozukluklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
 • Çiğdem Ergül. Pine Bay Resort Hotel Kuşadası  30 Nisan 2009
 • Motor Konuşma Bozukluklarının tedavisinde yaklaşımlar. Megan Hodge (University of Alberta, Kanada)Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 1 Mayıs 2009
 • Yutma terapisinde gelişmeler.Melda Kündük (Louisiana State University)
 • Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 2 Mayıs 2009
 • Otizmli çocuklara bağımsızlık, seçim yapma, sosyal etkileşim ve konuşma becerilerini kazandırma. Doç.Dr.Binyamin Birkan.Tohum Otizm Vakfı.24-25 mayıs 2009
 • Otizmli Çocuklarda replik silikleştirme programı. Doç.Dr.Binyamin Birkan. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi. 7 Haziran 2009

 

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD)
 • Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği (SKYBD)
 • Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD)


 

Web adresi: www.dilkonusma.com

 
 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük