Nida Şanlı Colay
nidasanlicolay@kucukinsan.com

Eğitim
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları (2005-2008)
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2001-2005)
Ortaöğretim: Özel Toros Lisesi/Mersin

Kongre - Kurs - Seminer - Katılım Belgesi - Sertifika

 • Dysphagia Therapy; Msc, CCC SLP Mindy Granberry (USA), Anadolu Üniversitesi, 27.02-04.03 2006
 • Speech and Language Delay and Intervention; Jean Brown (Arizona State University), Cathy Bacon (Arizona State University), Anadolu Üniversitesi, 26-28.04.2006
 • Ses Bozuklukları ve Terapisi; Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA), Anadolu Üniversitesi, 26-30.12.2006
 • CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları, seminer, Dr.İsmail KOÇAK, 2006
 • Ses Terapisi Teknikleri, Dr. İsmail KOÇAK, 2006
 • Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri. Prof. Kenneth O.St.Louis, 2006
 • Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı, Dr. İsmail KOÇAK, 2006
 • CADL-2:Afazi Değerlendirme Testi, Pace Afazi Terapisi;Prof. Dr. Audrey Holland (University of Arizona), Prof. Dr. Albyn DAVIS (The University of Massachusetts), Anadolu Üniversitesi, 08-09.09.2007
 • Dealing with Challenging and Escalating Behaviour, Creating a Positive, Effective and Respectful School Enviroments for All Students; Annemieke Golly Ph.D (University of Oregon), Anadolu Üniversitesi, 12.09.2007
 • PECS, Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar (Anadolu Üniversitesi), Anadolu Üniversitesi, 13-14.06.2007.
 • Ses Hastalıklarına Yaklaşım, Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-II, 7-8.04.2007.
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, 3-5.05.007 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular (Çalıştay), 3-5.05.007.
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Ankara Artikülasyon Testi'nin Kullanım Bilgileri (Çalıştay, )3-5.05.007
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin Rolü (Çalıştay), 3-5.05.007.
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri (Çalıştay), 3-5.05.007.
 • Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA), 24-27.12.2007.
 • 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 15-17.11.07.
 • Beginners Workshop for Primary Educators, Ayşegül Turan (Makaton Tutor), 03.08
 • Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, 8. Multidisipliner Toplantısı, 19-20.04.08.
 • 2nd International Conference on Special Education (ICOSE 2008),18-21.06.08 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association Istanbul,Turkey, Askeri Muze ve Kultur Sitesi Komutanligi, Valikonagi Caddesi Harbiye Sisli June 25 - June 28, 2008.
 • Kognitif V (kognitif nörobilim toplantısı V) 17-21 mayıs 2008 Divan Mares Hotel Marmaris 17.05.2008-21.05.2008
 • Çocuklara, Gençlere ve Yetişkinlere Yönelik Kekemelik Terapisinde Farkındalık, Duyarsızlaştırma ve Modifikasyon Çalışmaları, Susanne Rosenberger, 7-9 Ekim 2008
 • 2nd Izmir International Special Education and Autism Symposium, 23- 25.October.2008
 • 2nd Izmir International Special Education and Autism Symposium, Systems and Strategies in Intervention with Augmentative and Alternative Communication Workshop, 23- 25.October.2008
 • American Speech Hearing Association Convention, Chicago, November 20–22, 2008
 • 5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi  Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 30 Nisan -2 Mayıs.
 • Yaygın gelişimsel bozukluklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
 • Çiğdem Ergül. Pine Bay Resort Hotel Kuşadası  30 Nisan 2009
 • Motor Konuşma Bozukluklarının tedavisinde yaklaşımlar. Megan Hodge (University of Alberta, Kanada)Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 1 Mayıs 2009
 • Yutma terapisinde gelişmeler.Melda Kündük (Louisiana State University)
 • Pine Bay Resort Hotel Kuşadası 2 Mayıs 2009
 • Otizmli çocuklara bağımsızlık, seçim yapma, sosyal etkileşim ve konuşma becerilerini kazandırma. Otizmli Çocuklarda replik silikleştirme programı. Doç.Dr.Binyamin Birkan. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi.6- 7 Haziran 2009

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Maviş İ., Şanlı N., Erken Çocukluk Döneminde Ebevyn-Çocukluk Etkileşimini Yönlendiren İletişim Amaçları ve Zihinsel Gelişime Etkileri, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2007
 • 06.02.2009 Konu: okul öncesi kekeme olan ve olmayan çocukların sözel anlatım becerilerinin karşılaştırılması(proje sunumu) yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı Konferans salonu.
 • 06.03.2009 Konu: nörolojik dil konuşma bozuklukları. Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirji Anabilimdalı konferans salonu(eğitim semineri)
 • Şanlı Colay N,Colay K, Aras Ş,Orcin E.,  Kekeme olan ve olmayan okul öncesi çocuklardaki sözel anlatım becerisinin karşılaştırılması. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. Kuşadası 02.05.2009 sözlü sunum
 • Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 • Maviş, İ., Şanlı, N., Şen, A., Oral Narrative Assessment of Cohesion Among Turkish Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Learning Disability and Comparsion with Typical Developing Children, 2th International Conference of Special Education, 2008 (Oral Presentation)
 • Maviş İ,Kiran, S., Şanlı N., Description of Bilingual Language Processing:Evidence fromTurkish Adults Knowing English, 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 2008 (Poster Presentation)
 • Maviş İ,Kiran, S., Şanlı N., Typicality Difference among Turkish Monolingual and Turkish-English Biliguals, American Speech Hearing Association, 2008 (Poster Presentation)
 • Maviş,İ., Kiran, S., Şanlı N., Confrontation Naming, Semantic Relatedness, Category Generation in Turkish-English Bilinguals (Master Thesis)

 


Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 • Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD)
 • National Student of Speech-Lanuage-Hearing Association (NSSLHA)


Web sitesi: www.dilkonusma.com
 

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük