Uzmanlarımız

Prof. Dr. Sabiha Pektuna Keskin( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Eğitim Ana Kucağında Başlar

 

Eğitimin esas amacının bireyde mevcut olan sistemleri bir üst seviyeye taşımak olduğunu, her fırsatta ifade ediyorum.

Peki nedir beyindeki bu sistemler? Bu konuyu biraz açmak gerekiyor.

Anlaşılma kolaylığı için, insan beynindeki sistemleri 6 ana seviyede değerlendirmek mümkündür:

1. Birebir eşleyerek kayıt,

2.  Kayıtlar arası ilkel yorum,

3. Somut kayıtlar arası yorum,

4. Soyut kayıtlar arası yorum,

5. Hipotez kurma,

6. Üst düzey düşünebilme.

 

Zihnin gelişmesindeki her bir seviye, tıpkı bir merdivenin inşasında olduğu gibi aşağıdan yukarıya dizilen basamakların birbiri ardına yerleştirilmesiyle kazanılır. Her bir basamak için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Dolayısıyla insan bu algı adımlarını belli yaşlarda kazanır.

Kazanılan her adım, hastalık halleri dışında yaşam boyu devam eder. Merdivenin bir alt basamağı konmadan bir üst basamak yerine yerleştirilemez.

Eğitimin içeriğinin planlanabilmesi için normal şartlarda algı sistemlerinin hangi yaşlarda kazanıldığının bilinmesi zorunludur. Eğitimin içeriği, bireyin içinde bulunduğu yaşa özgü kapasitesinin üzerinde ise anlaşılamaz.

Bundan başka, içerik içinde bulunulan gelişme aşamasının gerisinde de kalmamalıdır. Her iki durumda da eğitim gelişmeye katkı sağlamaktan uzaklaşır, aksine gelişmeye zarar verir. 

Algı sistemlerinin hangi yaşlarda kazanıldığı konusuna gelince; en alt basamak olan çevredeki nesnelliği birebir eşleyerek kaydetme, yaşamın ilk ayından itibaren mevcuttur. Zihinsel kayıtların tutulmakta olduğu 10 aylık bir bebeğin gözden kaybolan bir nesneyi kaybolduğu yönde gözleriyle takip etmesiyle bu yeteneğin temellerinin atılmakta, dolayısıyla gelişmekte olduğu anlaşılır.

 

 123

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük